Меню

Как новият бюджет на ЕС 2021-2027 ще повлияе на земеделието?

14.10.2019 г.
113925
Как новият бюджет на ЕС 2021-2027 ще повлияе на земеделието? Като цяло се запазват схемите на финансиране, тъй като аграрния сектор и земеделските производители са сред приоритетите в аграрната политика на Европа. Доколко обаче финансирането на стопаните ще може да компенсира чисто търговската вътрешна война между отделните страни членки на ЕС - тепърва ще видим. Според някои експерти България ще продължи да бъде губеща, главно заради силния внос на аграрна продукция от други европейски държави - процес, който е силно подпомогнат от търговията на дребно през чуждите търговски вериги.

За да се опази българското земеделско производство във вътрешно-европейската конкурентна среда следва ръководството на МЗХГ да заложи и реализира приоритети, които да ограничат негативното влияние на чуждите търговски вериги, най-вече в сферата на търговията с млечни продукти, плодове и зеленчуци. В този контекст следва да се заложат законодателни промени, които да затегнат контрола над западно-европейските магазинни вериги, които спекулират с това, че продават българска продукция, често завоалирано с рекламни и маркетингови трикове.

На фона на проблемите с пазарната реализация на български аграрни продукти, главно в търговската мрежа на дребно, осигуряването на стабилен финансов пакет в новия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 изглежда като добра, но вторична стъпка съобразно националните приоритети на България.

Преди заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври Европейската комисия призовава държавните и правителствените ръководители от ЕС да предоставят политически насоки и да дадат нов тласък на преговорите, за да се постигне споразумение по справедлив, балансиран и модерен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. преди края на тази година. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Дългосрочният бюджет на ЕС означава предприемане на действия там, където ЕС добавя най-голяма стойност. Това е инвестиция в цяла Европа, научни изследвания на световно ниво. Това е финансиране за трансгранична инфраструктура, подкрепа за малките предприятия, както и защитна мрежа за нашите земеделски производители. Това е образование в друга европейска държава за поколения млади европейци. Това са приоритетите, отразени в предложението на Европейската комисия за следващите седем години. Освен това предложението ни e един ориентиран към бъдещето, отговорен и прагматичен план за това как да постигнем повече резултати с по-малко ресурси. Призовавам Европейския парламент и нашите държави членки да постигнат бързо споразумение.

Комисарят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер заяви: През пролетта на миналата година Комисията направи предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, което всички смятат за добра основа за преговори. 16 месеца по-късно, работата напредна, но остава малко време. Всички трябва да работят за постигане на компромис. Трябва да запретнем ръкави и да доведем процеса докрай. В момент на големи предизвикателства, Европа не може да си позволи закъснение на дългосрочния си бюджет. Нашите граждани очакват да видят резултати; сега е време да се поеме отговорност. Време за вземане на решения.

През май и юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов, модерен дългосрочен бюджет, който е силно насочен към приоритетите на Съюза, включително законодателните предложения за 37-те секторни програми. Въз основа на това както Европейският парламент, така и Съветът вече са свършили много работа. Беше постигнат напредък по отношение на общата рамка и по много от секторните предложения.Необходимо е обаче да се свърши повече. С приближаването на решителния момент за преговорите сега повече от всякога са необходими стратегически насоки от лидерите, за да може новите програми да бъдат стартирани навреме на 1 януари 2021 г.

Приемане на бюджет, отговарящ на амбициите.
Комисията предлага дългосрочен бюджет, равняващ се на 1,114 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27. Днес Съюзът от 27 държави членки инвестира 1,16 % от БНД на ЕС-27, включително Европейския фонд за развитие. Ето защо предложеният бюджет е вече по-малък в сравнение със сегашния. Ако бюджетът на ЕС бъде намален още повече, това би затруднило постигането на приоритетите на Съюза и предоставянето на така необходимата подкрепа на земеделските стопани, студентите, изследователите, както и на стотиците хиляди други бенефициери на бюджета на ЕС. Затова лидерите следва да се стремят към реалистичен бюджет, който отговаря на задачата.

Намиране на по-справедлив подход към финансирането на бюджета на ЕС
Днес някои от най-богатите държави — членки на ЕС, получават намаления на вноските си в бюджета на ЕС — известни също като отстъпки — и в резултат на това внасят по-малко средства в сравнение с техния брутен национален доход на глава от населението (вж. приложението). Оттеглянето на Обединеното кралство — заради което бе въведена системата на отстъпки още през 1984 г. — предоставя възможност да бъде реформирана приходната част на бюджета на ЕС и да бъде решен проблемът със станалата непрозрачна и изкривена система. Лидерите трябва да използват тази възможност и да подкрепят по-справедлив начин за финансиране на бюджета на ЕС.
- Модернизиране на приходната част на бюджета на ЕС
Сега е и моментът да се потърсят нови източници на приходи за бюджета на ЕС, които са по-тясно свързани с приоритетите на политиката на ЕС. Сред възможните източници са приходи от схемата за търговия с емисии или вноски на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. Ръководителите следва да се възползват от нарастващата динамика в полза на тези нови собствени ресурси и да постигнат съгласие за разнообразяване на източниците на приходи за бюджета на ЕС.

Модернизиране на разходната част на бюджета на ЕС
В своето предложение за дългосрочния бюджет на ЕС Комисията предложи нов баланс между областите на политиката, финансирани от бюджета на ЕС. Политиката на сближаване и общата селскостопанска политика продължават да играят жизненоважна роля в изграждането на бъдещето на Европа, но сега те се модернизират в съответствие с новите приоритети. В същото време повече средства отиват за ключови области на политиката, като научните изследвания и иновациите, мобилността на студентите, действията в областта на климата, миграцията, управлението и сигурността на границите, цифровизацията, както и отбраната и външната дейност на Съюза. Лидерите трябва да подкрепят тези усилия за модернизиране на бюджета на ЕС, за да може той да постига резултати в областите, които интересуват хората.

 

  рапица
  07.10.2019 г.
  87022
  ЕС очаква рекореден износ на агро стоки, производството на рапица налмалява
  Въпреки изключително горещото и сухо лято, производството на зърнени култури в Европейския съюз (ЕС) трябва да достигне 312 милиона тона за 2019/20 г. Единствено царевицата наистина беше засегната от сушата,...
  Виж повече
  био производство
  05.04.2019 г.
  4307
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте на база повишено търсене на био храни. Това сочат официални данни на Европейската комисия. Причината за спада у нас съчетава комплексни фактори - от...
  Виж повече
  пазар на зърно - износ на пшеница
  17.01.2019 г.
  3447
  Вносът на зърно в ЕС надвишава износа за първи път от 11 години
  ЕС ще стане нетен вносител на зърнени култури за първи път от повече от десетилетие през пазарната 2018/19 година. Причина за това е ниската реколта от зърно и особено пшеницата през 2018 г., главно в...
  Виж повече
  селското стопанство на ЕС в търговските преговори
  15.01.2019 г.
  2695
  САЩ ще търсят цялостен достъп до селското стопанство на ЕС в търговските преговори
  САЩ ще търсят цялостен достъп до селското стопанство на ЕС в търговските преговори. Съединените щати сигнализираха преди дни, че няма да се отклонят от искането на Европейския съюз да задържи земеделието...
  Виж повече