Търсене

Как да повишим млеконадоя в овцефермата с помощта на храненето?

27.02.2020 г.
9440

Специалистите на HL-TopMix споделят 7 практически доказани съвети за постигане на по-добри резултати в стопанството и повишаване на млеконадоя с помощта на храненето:

1. Използвайте протеинови фуражи
Използването само на зърнен фураж не е достатъчно за добър млеконадой. Голям процент от овцефермите в България използват само зърнени фуражи и се надяват с тях да постигнат големи резултати на доеното мляко, но уви. Млечността няма как да бъде вдигната само с царевица, ечемик или пшеница. В хранителния режим на животните трябва да присъстват и протеиновите фуражи. За съжаление, голяма част от фермерите все още не се доверяват и използват само фуража, с който разполагат. Въпреки това остават животните да бозаят до 60-70 дневна възраст, като това изразходва потенциала на животните. Според изчислени, в такава ситуация млеконадоят е по-нисък с около 50 литра мляко от овца.

2. Грижете се да набавяте нужните аминокиселини, те са пряко свързани с млечната продуктивност
Фермерите смятат, че пашата е достатъчна да покрие млечната продуктивност или да увеличи млеконадоя. Повечето пасища в България са естествени. Богати са на житни култури, но не и на бобови, които да задоволяват нуждите на животните от протеин. Това налага използването на протеинови фуражи. Фермерите обикновено се насочват към използването на слънчогледов шрот, който освен че не е сравнително евтин, той е богат само на метионин. Животните имат нужда и от двата вида незаменими аминокиселини - лизин и метионин. За да се осигури лизин, трябва да добавим към храненето и соев шрот, което допълнително оскъпява храненето. Тук продуктите на ProteMix® определено са решението, защото те съдържат всички нужни компоненти, които са добре балансирани и задоволяват нуждите от аминокиселини на животните през всички периоди, както на лактиращите и подрастващите, така и на сухостойните.

3.Обърнете внимание на периода на пресушаване и подготовката за новата осеменителна кампания
Идвайки период на пресушаване, фермерите започват да прилагат подхранване единствено със зърнени фуражи. В края на юли става много горещо, няма вече зелена трева и консумацията на пасищна трева се намалява. Зърнените фуражи изсъхват и балансираното хранене се нарушава. За да се увеличи консумацията на пасищна храна, трябва да се добавя и протеинов концентрат за латиращи или бременни овце в количество от порядъка от 150 до 300 грама на животно, като конкретното количество зависи от основната дажба и състоянието на пасищата. Добавяйки концентрат, ние не само увеличаваме консумацията на суха трева, но и подготвяме животните за новата осеменителна кампания.Един много мъдър човек преди време ми каза една голяма истина. Когато изкарахме първата агнилна кампания, си стиснахме ръцете с колегата и аз казах „Край, готово“. Тогава той ми каза „Не, нищо не е готово, сега в момента трябва да мислим за следващата агнилна кампания“. Дори и нашата агнилна кампания да е свършила, ние трябва да започнем да мислим за следващата - как ще я подготвим и какво искаме да постигнем - в случая по-висока плодовитост, по-висок прираст.

4. Проследявайте телесното състояние - той е показател за състоянието и храненето на животните
Когато агнетата са почти отбити и овцете са изкарани на паша, трябва да се следи телесното състояние на животните. Това е един много добър показател за състоянието на самите животни, но най-вече за тяхното хранене. Имайки предвид, че индексът на телесното състояние на животните/ОТС/ варира от 1 до 5, то колегите от HL-TopMix и аз лично препоръчвам, то да бъде от 2,7 до 3,2 през този период. Така избягваме затлъстяването на животните. Всички много добре знаем, че затлъстелите животни дават по-малко мляко, трупат повече мазнини на гърба си, в резултат на което млечността намалява. Освен това животните трудно се разгонват, а последствието е трудно раждане, ако тези животни се осеменят. Проверката на телесното състояние не отнема много време и трябва периодично да се прилага поне 2-3 пъти в месеца.

5. Прилагайте хранене на воля при агнетата - така оптимизирате разхода за фуражи
Все повече се налага методът на хранене на воля с груби фуражи в яслата, както при агнетата, така дори и при овцете. Какво означава хранене на воля? Това означава в яслите да има остатъци 5 до 10% и животните да ядат остатъците на следващия ден. В някои ферми, както и в случая тук, това което забелязахме е, че яслите се тъпчат и на другия ден се изхвърлят част от грубите фуражи или животните ги разпиляват на земята. Това води до повишаване на себестойността на изхранване. Трябва да знаем, че едно агне, независимо в каква възраст с тегло до 40 кг., изяжда около 200-250 гр. люцерново или ливадно сено и около 120 грама пшеничена слама. Консумацията на фураж през този период, ако се хранят с продукти на HL-TopMix или, както в случая с ProteMix® и груб фураж, варира около 550 гр. царевично брашно и около 400-450 гр. протеинов концентрат на едно агне. Това се отнася за целия период на угояване или в случая до достигане на 30 кг. средна възраст.

6. Защо е важна калкулацията на разход за килограм прираст и кои са основните фактори, които му влияят
Много от фермерите не правят с калкулация какъв е разходът за един килограм прираст. Това означава, че когато имаме средната консумация на една животно и я разделим на средно дневния прираст, получаваме какъв е разходът ни на фураж за 1 кг. прираст на нашето животно. Ако той не надвишава 1,50 кг. , това означава, че в нашата ферма има неща, които трябва да коригираме. Дали те са свързани със храненето или с поенето на животните, следва да проследим. Това е една от малкото ферми, където водата се сменя ежедневно. В много от фермите не я сменят, а само допълват коритата, като за миене на коритата въобще не може да говорим. Двата фактора храна и консумация на вода са взаимно свързани, колкото по-висока е консумацията на храна толкова по-висока е консумацията на вода и обратно, колкото по-висока е консумацията на вода, толкова по-висока е консумацията на храна от самите животни независимо в каква категория ще бъдат.

7. Храненето на подрастващите животни играе ключова роля в средно-дневната млечност в стадото
Моментът да подготвим подрастващите животни - както тези, които ще оставим в стадата, така и тези, които ще продаваме за месо, е много важен за устойчивото развитие на фермата. Следва да се погрижим за овцете така, че да имаме по-висока средно-дневна млечност от тях, а това единствено може да стане с храненето. Именно затова специалистите в HL-TopMix изготвят схеми за изхранване на животните според индивидуалните нужди във фермата. Тези схеми са свързани с основните фуражи, които се използват в България - царевичен силаж, люцерново сено, ливадно сено и пшеничена слама и основните зърнени фуражи, царевица, ечемик, пшеница и овес.

Ако желаете да получите схема за изхранване във вашето стопанство, може да се обърнете към специалистите по хранене в HL-TopMix, които ще ви окажат висока експертна консултация и подкрепа. Запитване може да направите на sales@hl-topmix.bg, на фирмената интернет страница: www.hl-topmix.bg или във Facebook страницата на компанията -TopMixLtd

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg


 • Хранене на овце, кочове и агнета
  26.02.2020 г.
  8613
  Как да храним ефективно овцете, кочовете и агнетата?
  Село.БГстартира съвместно с HL-TopMix - водеща компания за хранене и мениджмънт в животновъдството HL-TopMix, видео рубриката "Съветите на Специалиста". Елица Пеева, от маркетинг отдела на компанията...
  Виж повече