Търсене

Какво става с реколтата и пазара на картофи, домати, пипер и дини?

14.07.2020 г.
10524
Средния добив от картофи към момента е 1801 кг./дка. Особено добра е реколтата в северозападна България и в полупланинските региони, които останаха незасегнати от сушата. Добри са данните от реколта картофи 2020 и в региона на Пловдив и Пазардижк, където има големи площи с индустриално производство.

Картофопроизводителите предлагат реколтата от картофи на нива от 0.70 до 1.00 лв./кг., но търговците и преработвателите предлагат съответно 0.40 - 0.70 лв./кг. Същевременно се очаква масиран внос на картофи от Полша (както всяка година).При отглеждането на домати на открито добивите към момента са средно 592 кг./дка., а засадените площи са 27 360 дка. Продукцията е предназначена главно за преработвателни предприятия, като значителна част от площите са собственост на самите предприятия от ХВП. При оранжерийните домати средния добив към началото на Юли 2020 е 3810 кг./дка.

Средния добив при отглеждането на краставици в оранжерии достига това лято до 5768 кг./дка. , при 847/кг.дка за сортовете, които се отглеждат на открито.

Средният добив от пипер на открито към първата седмица на Юли 2020 е в размер на 650 кг./дка, а общия брой на засадените площи е 25 650 декара. Важно е да се отбележи, че за разлика от загубите при зърнените култури в региона на Добруджа, благодарение на системите за капково напояване, площите в пишер в Североизточна България не са засегнати сериозно. Добри са и добивите в традиционно силните за пиперопроизводство региони - в селата около Пловдив и Пазарджик.

През Юли започва прибирането на реколтата и от първите количества български дини, като средния добив спада спрямо предходната година с 27% до 1683 кг./дка, при средна цена на пазара на дребно от 0.60-0.70 лв./кг. Общия брой площи с български дини е малко над 46 000 дка.