Меню

Какви са цените при сделките с ниви и земеделска земя?

22.06.2021 г.
1580
През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 042 лв. за един декар, което е с 1.0% по-малко в сравнение с 2019 година. Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 042 лв. за декар, а на сделките между юридически лица - 961 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. достига 268 лв. за един декар и също отбелязва намаление спрямо предходната година - с 10.7%
 
  1. Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване

на земята през периода 2014 - 2020 година

(Лв./дка)

Категории на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ниви

708

761

770

870

980

1053

1042

Овощни насаждения

440

480

534

#

#

#

#

Лозя

451

339

370

#

#

#

#

Постоянно затревени площи

246

227

271

262

218

300

268

 

             

„#“ - прекъснат динамичен ред.


През 2020 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1 470 лв. на декар, което е с 0.5% повече спрямо предходната година. В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1 155 лв. на декар, в Северозападния район - 986 лв. на декар, а в Югоизточния район - 899 лв. на декар. Спрямо предходната година има увеличение на цената и в трите района съответно с 1.5, 2.0 и 4.4%. През 2020 г. намаление в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отбелязано в Югозападния район - с 51.0%, и в Южния централен район - с 8.9%.
 

Средни цени на сделките с ниви по статистически райони през

периода 2014 - 2020 година

(Лв./дка)

 

Статистически райони

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Общо за страната

708

761

770

870

980

1053

1042

 

Северозападен

701

718

753

920

884

967

986

 

Северен централен

822

832

908

789

1098

1138

1155

 

Североизточен

971

1057

1175

1401

1357

1462

1470

 

Югоизточен

501

653

721

804

809

861

899

 

Югозападен

331

357

228

303

199

818

401

 

Южен централен

477

445

426

539

681

706

643


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете