Търсене

Какви са промените в Кампанията по директни плащания 2020?

Кампанията по директните плащания 2020 започва след половин месец и в нея има някои новости, които са важни за стопаните. Пред земеделската общност в Сливен Снежана Благоева от Дирекция “Директни плащания” в Земеделското министерство представи основните промени, които ще се прилагат тази година. 

Запазват се условията за подпомагане при площните мерки: Подпомагане по СЕПП; Преразпределително плащане за първите 30 ха от всички стопанства; Зелени директни плащания (диверсификация на културите; запазване на постоянно затревените площи; екологично насочени площи (ЕНП) и запазване на елементите на ландшафта; създаване на площи с междинни и азотфиксиращи култури.

Промяна има по отношения на междинните култури, а именно: от 2020 г. периодът на задържане на полето на междинните култури за целите на изпълнение на изискванията за (ЕНП) ще бъде от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване. Добавя се изискване междинните култури да бъдат засети преди 1 септември на годината на кандидатстване.

Запазва се Схемата за млади земеделски стопани – подпомагане с 50 % по-висок размер на плащането  по СЕПП за първите 30 ха.; При Схемата за дребни земеделски стопани - подкрепа в размер до 1 250 евро, при облекчени условия за изпълнение на зелените изисквания и контрола на изискванията за кръстосано съответствие;

От Кампания 2020 по схемата за памук земеделските стопани трябва да предоставят официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев, като отпада изискването за предоставяне на сертификат за използваните семена; Официалните етикети остават към екземпляра на заявлението за подпомагане.

Има нарастващ интерес към отглеждането и заявяването на коноп за подпомагане и се въвеждат допълнителни изисквания при отглеждане на културата. За целта ще се изисква представяне на оригинални етикети на семената, те се отбелязват от Общинските служби и се връщат на бенефициента, защото са му нужни за цялата процедура, за да получи разрешение да отглежда коноп. Трябва да се поиска и разрешение от Министерството на земеделието за отглеждане. 

И в Кампания 2020 се запазват прилаганите  схеми за обвързано подпомагане за животни. Запазва се и изискването за реализация на мляко и/или млечни продукти и реализация на животни по всички схеми с изключение на планинските. 

По схемите за млечни крави, животновъдите биологично производство, както и тези, които се в преход към биопроизводство, могат да доказват намалено количество мляко в сравнение с конвенционалното производство. Биологичните производители ще могат да доказват 1500 кг мляко, докат задължението при конвенционалното производство е 3000 кг. 

От тазгодишната Кампания новост е завишената модулация при подпомагането на крави, биволи и овце.

Повишава се прагът, под който животните ще получат по-високо подпомагане - до 50 крави и биволи и до 200 овце (до момента бяха до 30 крави и до 100 овце - бел авт.).

Важна промяна по схемата за обвързано подпомагане за биволи е, че се завишава възрастта за женски животни, допустими за подпомагане по схемата на “27 месеца и повече“.

За Кампания 2020 се запазват условията по прилаганите схеми за плодове и зеленчуци. 

Завишеният контрол ще продължи и през тази година, категорична бе Снежана Благоева, за да се избегне “заобикаляне на правилата за подпомагане по схемата”, каквито случаи имаше немалко през предходните кампании. Запазват  се проверките за съответствието на вида култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.

Контролът ще се осъществява както от страна на ДФЗ - Разплащателна агенция по отношение на проверките на място, така и допълнителни проверки от Областните и общинските служби на МЗХГ, съвместно  техническия инспекторат на ДФЗ - РА.

В нормативната уредба се въвежда изискване за спазване на минималните агротехнически мероприятия, което ще бъде обект на проверка при контрола на място, осъществяван от Разплащателната агенция. 

Когато се актуализира слоят с допустимите площи при теренните проверки на областните и общинските служби, ще се проверява за наличието на културите.

Площите, заявени по схемите за обвързано подпомагане, на които се установи различна култура от заявената, ще се наддекларират.


София Белчева,  © 2020 Село - Selo.BG


 

 • мзхг семинар
  10.02.2020 г.
  16003
  Променят срока за задържане на междинни култури като ЕНП от Кампания 2020
  С един месец се променя срокът на задържане на полето на междинните култури за изпълнение на изискванията за екологично насочени площи (ЕНП) от Кампания 2020 по директните плащания.  Новият срок...
  Виж повече
 • МЗХГ и фермери обсъдиха промени по обвързаната подкрепа за 2020
  29.07.2019 г.
  1819
  МЗХГ и фермери обсъдиха промени по обвързаната подкрепа за 2020
  Предложения за промени в нивото на модулация по схемите за обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г.  бяха обсъдени на заседание на Консултативния съвет по животновъдство днес. Министърът на земеделието,...
  Виж повече