Меню

Каква е средната рента за ниви, трайни насаждения и пасища през 2018/2019 г. (ДАННИ ПО ОБЛАСТИ)

15.11.2019 г.
69565
В Министерството на земеделието, храните и горите не са постъпвали сигнали за измами при сключени договори за наем и аренда. Това става ясно от отговор на земеделския министър Десислава Танева на депутатски въпрос за сключването на договори за аренда и наем, поставен от Георги Гьоков и проф. Светла Бъчварова от БСП за България. Танева допълва, че изпълнението на договорните отношения между арендатори и собственици на земеделски земи с с частно правен характер и нарушаване на договора може да се реши спрямо двете страни или по съдебен ред. 

От МЗХГ предоставят справка за средното рентно плащане по области и начин на трайно ползване на земеделските земи за стопанската 2018/2019 г.

Най-високата средна рента за ниви е в област Добрич - 56,46 лв./дка, следвана от обл. Русе - 43,6 лв./дка, Силистра - 48,22 лв./дка и Разград - 47,29 лв./дка. След това се нареждат  областите Плевен - 43,27 лв./дка, Шумен - 42,24 лв./дка, Варна - 35,75, София-град - 34 лв./дка, Велико Търново - 32 лв., Търговище - 30,8 лв./дка и Враца - 30,71 лв./дка. Между 20 и 30 лв./дка средна рента е отчетена за областите Видин - 27,45 лв., Монтана - 26,27 лв., Стара Загора - 25,45 лв., Пловдив - 24,06 лв., Пазарджик - 23,17 лв./дка, Ямбол - 22,4 лв. и Бургас - 20,09 лв. Под 20 лв е средната рента на декар за областите Ловеч - 19,38 лв., Сливен - 19,27 лв., Кърджали - 19 лв., Хасково - 18,55 лв., Софийска област - 17,1 лв., Благоевград - 16,69 лв., Кюстендил - 16,22 лв., Перник - 15 лв., Габрово - 12,8 лв. и Смолян - 10,7 лв. 
Най-висока средна рента при трайни насаждения се плаща в обл. Силистра - 40,56 лв./дка, следвана от Варна - 36,18 лв./дка и Русе - 34,39 лв.

Най-скъпа рента за лозя плащат стопаните в Силистра - 43,26 лв/дка средно рентно плащане, Разград - 42,14 лв./дка и Варна - 33,83 лв./дка.

По отношение на средната рентна вноска за пасища и мери през миналата стопанска година най-много са плащали в обл. Видин - 18,91 лв./дка, следвани от Пазарджик - 15,023 лв./дка, Търговище - 13,60 лв./дка и Враца - 12,39 лв./дка.

Ползването на ливади, според справката на МЗХГ, е най-скъпо във Велико Търново - 18,6 лв./дка, Сливен - 18,03 лв./ дка, Пазарджик - 17,61 лв./дка, Варна - 16,5 дка, Стара Загора - 15,94 лв.дка.  © 2019 Село - Selo.BG

 

  бели петна
  15.11.2019 г.
  68648
  Близо 30 млн. лева ренти за бели петна плащат земеделците (ДАННИ ПО ОБЛАСТИ)
  29 560 470 лв. е дължимата сума за ренти на т. нар. “бели петна” (имоти по чл. 37в, ал.3., т.2) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включени в масивите за ползване по начин на...
  Виж повече