Търсене

Каква е моментната картина на структурата в българското земеделие?

12.06.2020 г.
9034
Двама ползватели на земеделска земя обработват над 200 000 декара в България. Четирима са тези, които обработват и заявяват за субсидиране по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП ) между 100 000 и 200 000 дка, а стопаните с между 50 000 и 100 000 декара, са 15.

Данните са официално предоставени от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос относно структурата на българското земеделие. Статистиката е от 2019 година и е спрямо размера на заявените за подпомагане площи по Схемата за единно плащане на площ през 2019 г.

Информацията в таблицата по-долу е разделена на два вида - общо заявена площ по групи и заявена обработваема земя, без трайни насаждения и затревени площи.© 2020 Село - Selo.BG

 • бели петна
  14.02.2020 г.
  9389
  Ябълката на раздора в земеползването, наречена бели петна - отново на дневен ред!
  След поредния неуспешен опит за приемане на нов Закон за земята от края на миналата година, който да сложи ред в земеползването, през последните дни на дневен ред излезе една от “ябълките на раздора” в...
  Виж повече
 • ренти
  15.11.2019 г.
  69215
  Каква е средната рента за ниви, трайни насаждения и пасища през 2018/2019 г. (ДАННИ ПО ОБЛАСТИ)
  В Министерството на земеделието, храните и горите не са постъпвали сигнали за измами при сключени договори за наем и аренда. Това става ясно от отговор на земеделския министър Десислава Танева на депутатски...
  Виж повече
 • бели петна
  15.11.2019 г.
  68427
  Близо 30 млн. лева ренти за бели петна плащат земеделците (ДАННИ ПО ОБЛАСТИ)
  29 560 470 лв. е дължимата сума за ренти на т. нар. “бели петна” (имоти по чл. 37в, ал.3., т.2) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включени в масивите за ползване по начин на...
  Виж повече