Търсене

Каква е агропрогнозата за времето през следващите 7 дни?

21.08.2020 г.
8899
Каква е агропрогнозата за времето през следващите 7 дни? През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури около климатичните норми. През втората половина от периода отново се прогнозират валежи в Западна и Централна България, с което и различия в моментното състояние на почвените влагозапси в повърхностния почвен слий. В останалите райони от страната, обхванати в различна степен от почвено и атмосферно засушаване, валежи не се прогнозират.

През предходния период на места в Източна България, засегната най-силно от сушата, паднаха валежи със стопанско значение, между 20–40 l/m2(Шумен, Силистра, Елхово). В Югозападна България, в районите на Кюстендил, Благоевград и Сандански регистрираните валежи до края на второто десетдневие на август надхвърлят от два до четири пъти месечните норми и дори се наблюдава преовлажнение на орния почвен слой.

През периода при царевицата, в зависимост от различията в хибридите и сеитбените дати ще се наблюдават фенофазите млечна, восъчна и пълна зрелост. При слънчогледа ще протича фаза узряване.

С цел дълготрайно и безопасно съхранение на продукцията при реколтирането слънчогледовите семена трябва да са с влажност около 8 %.

При ранните бели винени сортове лози (Шардоне) в Южна България ще се наблюдава технологична зрелост, а при късните червени винени сортове – прошарване на зърната. В тази фенологична фаза (прошарване и омекване на зърната) растителнозащитните третирания са насочени за опазване на гроздето от зараза със сиво гниене.

През периода в районите с добро почвено овлажнение условията ще са подходящи за извършване на дълбока оран на площите предвидени за пролетни сеитби, за предсеитбени почвообработки и сеитбата на зимна рапица.