Меню

И дребните стопани да подават декларации за произведено и налично зърно, иска МЗХГ

04.10.2019 г.
78799
Всички земеделски производители, които отглеждат зърно на обща площ от 5 или повече декара ще бъдат задължени да подават декларация за количеството произведено и налично зърно*. Това гласят проектопромени в Наредбата за мониторинг на пазара на зърно, предложени от Министерството на земеделието, храните и горите. До момента декларации подаваха зърнопроизводителите с площи над 500 дка, а тези с по-малки площи бяха освободени от това задължение. 

Друга промяна, записана в проекта предвижда специализираната администрация в МЗХГ да води и поддържа публичен електронен регистър на обектите за съхранение на зърно. 

Въвежда се и предложение земеделските производители да подават декларация за произведеното количество зърно по видове веднъж годишно в определен срок, а не както досега всяко тримесечие. За тази цел е изготвен нов образец на декларацията. 

Уредени са  сроковете, реда и контрола за подаване на декларация от предприятията за преработка на зърно за преработеното от тях зърно. Декларацията се подава за всяко тримесечие. Разписани са реда и периодичността за извършване на мониторинг на пристанищата, от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно. 

Според доклада на зам.-министър Чавдар Маринов предложените изменения са насочени към провеждането на по-ефективен мониторинг на пазара на зърно в страната по цялата верига - производители-преработватели-търговци, както и предоставяне на бизнеса на своевременна и актуална информация за състоянието на зърнения пазар в страната и свободен достъп до регистъра на обектите за съхранение на зърно.

Под документа, публикуван за обществено обсъждане се коментира, че промените в Наредбата всъщност налагат прекомерна административна тежест върху дребни стопани, както и ги вкарват в режим за проверки, санкции и наказателни постановления. 


Проектът за изменение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно е публикувана за обществено обсъждане до 1 ноември 2019 г. в Портала за обществени консултации

*Декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя.

София Белчева, © 2019 Село - Selo.bg  


 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на Наредба 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на Доклад (мотиви) 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА