Меню

Инициативният комитет за спасяване на българското земеделие ще проведе среща с министър-председателя днес. Критиките към Вътев са обосновани

20.02.2024 г.
1238
Публикуваме позицията на Инициативния комитет за спасяване на българското земеделие по повод днешната среща с министър председателя Денков:


Инициативният комитет обединява 26 браншови организации в сектор земеделие, които са и представители на по-голямата част от организациите, които септември 2023 г. организираха безпрецедентните земеделски протести, в резултат на които всички подписахме меморандума с Правителството на Република България, както и представители на едни от най-старите браншови организации в страната, които вече 20 години обединяват и защитават интересите на българските земеделски производители във всички сектори,

Голяма част от нашите асоциации имат 20-годишна история, действията и решенията ни са публични, заемаме активна позиция и участие в комитети и работни групи, както във времето преди, така и след присъединяването на България към ЕС. От страна на организациите, част от ИК, са представени стотици позиции и становища по важните за сектора дебати и документи. Стопанствата, представени в нашите организации, осигуряват работа на 300 хил. работници в селските райони, като произвеждат 80 % от млякото, 90 % от зеленчуците, 30% от зърното, 100% от ориза и маслодайната роза в страната.

През септември, когато подписахме Меморандума в Министерски съвет, министър Вътев считаше, че всички тези организации, които бяхме при Вас сме легитимни. Пет месеца по-късно обаче, министър Вътев вече твърди, че не сме легитимни и няма нужда да бъдем включени в преговорите и подписването на новото споразумение. Крайната промяна в позицията му буди недоумение у нас и ни навежда на мисълта, че става въпрос за задкулисни договорки.
Говорейки за легитимност, следва да отбележим, че Българска аграрна камара (БАК) е организация, регистрирана преди по-малко от 1 година, непосредствено преди Кирил Вътев да стане министър на земеделието и храните. Това е организация, която дори няма сайт и публична информация за това кои са членовете ѝ, какъв е уставът ѝ, какви са целите ѝ? Освен това е важно да се обърне внимание и на факта, че БАК се представлява изключително от представители на сектор зърнопроизводство. Председателят на Камарата, Костадин Костадинов е бивш председател на НАЗ. Илия Проданов е настоящ председател на НАЗ, а Светлана Боянова – консултант на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Искаме да Ви припомним, че когато информацията, че Кирил Вътев ще заеме длъжността на министър на земеделието и храните стана публична, именно БАК излязоха с Декларация, в която категорично се обявиха против новото назначаване, като обявиха, че „имаме сериозни притеснения относно неговата експертиза, включително и образование в областта на селското стопанство и липсата на административен опит, който се изисква за ръководител на такова важно министерство“.

Важно е да се отбележи също и факта, че част от организациите включени в БАК са развъдни организации финансирани от държавата и един от най-големите активисти Симеон Караколев е получил от Министерство на земеделието за предходната година 1,2 мил лева. Може би това е един от мотивите, който променя категорично мнението на БАК по отношението експертизата на министър Вътев.

Част от проблемите, с които Кирил Вътев категорично не успя да се справи през последните месеци и с това напълно изгуби доверието на бранша са неадекватната политика при вноса на земеделски продукти от Украйна и липсата на финансиране по украинската помощ за сектора през 2024 г. Свидетели сме на тотална липса на законодателна инициатива и намалени ставки на субсидиите. Освен това установяваме и липса на превенция и контрол във връзка с болестите по животните, африканска, чума и свински грип , за което нееднократно сме сигнализирали БАБХ и МЗХ. За всички стана явно и умишлено противопоставяне на браншовите организации и толериране на удобните на министър Вътев.

Не е за пренебрегване и факта, че министър Вътев тиражира в публичното пространство засилен диалог с бранша, но фактите говорят друго. От както е встъпи в длъжност са проведени едва по един Консултативен съвет за мляко, месо и плодове и зеленчуци през месец август. След това в рамките на месеца са написани безброй писма от браншовите организации, останали без отговор. След тях не са предприети никакви действия, освен провеждането на брифинги, които да послужат за ПР на министъра и да скрепят убеждението за това, че се върши някаква работа.
Безпрецедентно е и забавянето на плащанията по обвързаната подкрепа за животновъдите. За пръв път от както се прилагат интервенциите за обвързана подкрепа в сектор “Животновъдство” индикативният график не само не е спазен, но има забавяне от три месеца.

Скандално е и решението за продажба на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) чрез поименни компенсаторни бонове (ПКБ). Решение, при което министър Кирил Вътев отново не зае страната на земеделския бранш, а се оправда с Министерство на финансите.

Въпреки заявката за намаляване на административната тежест към земеделците, министърът направи точно обратното. Бяха въведени и приети проблемни наредби, увеличаващи значително бюрокрацията за земеделците. Примери за това са наредбите за висок фискален риск, изследване на пестициди от всеки парцел, калибриране на пръскачки и пр.
Поради незнание Министър Вътев Ви подведе, че е възможно да смени методиката за предоставяне на субсидиите при директните плащания с цел да се подпомагат по-дребните производители. Тази ситуация се разви в месец и половина несъстоятелни опити, поради което се забави изпращането на Стратегическия план към ЕК и от там следва забавяне Старта на Кампания 2024.

Не на последно място, към този момент съществува и тотално затъмнение по отношение на позицията на България за предстоящото гласуване за преференциалния режим, известен като автономни търговски мерки (АТМ) свързани с подкрепата на ЕС на икономиката на Украйна. И тук отново министър Вътев прехвърли отговорността това решение към Министерски съвет.

Подобна е и ситуацията с решението по отношение на Новите геномни техники (НГТ).
По отношение на подписаното на 12 февруари 2024 г. споразумение с БАК и НАЗ, красноречив е фактът, че те настояват за подписване на споразумение с ангажиране и от Ваша страна. Това е липса на доверие към министър Вътев, особено след като не е поет никакъв ангажимент за допълнителни средства от бюджета. Тези действия показват липсата на увереност в министъра на земеделието и способността му да се справи с кризите в сектора, оставайки фокусиран върху важните теми и проблеми.

Рискът да се комуникира избирателно само с една организация в сектора ясно се изразява във факта, че от споразумението са изпуснати важни за страната ни зърнени култури като: третикале, овес, сорго, просо.
За нас е изключително притеснително, че не е ясно от къде ще дойдат средствата, обявени в подписаното споразумение.

Правителството не се ангажира с намирането на допълнителни средства за сектор „Земеделие“. Впечатление прави и фактът, че финансовият министър не е подписал споразумението, което за нас ясно показва, че няма да се намерят допълнителни средства, а ще се ползват средства от бюджета на МЗХ по други направления за подпомагане и най-вече съфинансирането по ПРСР.

Обръщаме Ви внимание, че в така неречният пакет „Законодателна инициатива“ са включени 7 закона, 3 от които са свързани с браншовите организации. Тази активност на БАК и министър Вътев ни кара да се замислим какво се цели с това. И само ще ви обърнем внимание, че след протестите през септември в Стратегическия план беше заложена възможност 120 000 000 лв. за консултантски услуги и обучения да бъдат усвоявани от признатите браншови организации в сектора.

Прилагаме отново на Вашето внимание депозираната от нас декларация с предложения и препоръки:
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Ние, браншовите организации от Инициативния комитет за спасяване на българското земеделие:

  • Като представители на по-голямата част от организациите, които септември 2023 г. организираха безпрецедентните земеделски протести, в резултат на които всички подписахме меморандума с Правителството на Република България;
  • Като представители на едни от най-старите браншови организации в страната, които вече 20 години обединяват и защитават интересите на българските земеделски производители във всички сектори,

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че

 

  1. Не приемаме подхода от страна на г-н Кирил Вътев да се обявяват за нелегитимни по-голямата част от браншовите организации в страната. Опитите на министъра на земеделието и храните да легитимира няколко послушни организации, които могат да бъдат излъгани и умишленото им противопоставяне с всички останали браншови организации води единствено до разединение на сектора, от което губят всички земеделски производители.
  2. Искането на оставката на един министър, който за девет месеца не успя да покаже и прокара нито една идея, политика и законодателно предложение е също толкова политически акт, колкото и опитите за неговото запазване на поста. Липсата на достатъчно средства в Бюджет 2024 за селско стопанство показват липсата на подкрепа за г-н Вътев не само в Праввителството, но и сред политическите партии в Народното събрание, а това от своя страна поставя под въпрос всички обещания за законодателни промени.
  3. Осигуряването едва на 150 милиона лева за подпомагане на секторите „Плодове“, „Зеленчуци“ и „Животновъдство“ по Държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ е крайно недостатъчно, още повече, че така ще се намали подпомагането по другите държавни помощи и ще се намали съфинансирането по ПРСР. Тиражираните в публичното пространство обещания за плащания през месец септември 2024 г. на зърнопроизводителите означават, че г-н Вътев очаква държавната помощ да бъде удължена до края на годината. В тази връзка настояваме да се поемат писмени гаранции и да се осигури финансиране от страна на властта за незабавно изплащане на държавната помощ по отношение на чувствителните сектори в пълния финансов размер в който тя беше изплатена през 2022 г. и 2023 г., както и да бъде приета национална позиция тавана по тази помощ да бъде увеличен двойно.
  4. Министерство на земеделието и храните трябва да осигури в най-кратки срокове дерогация от ДЗЕС 6, 7 и 8 поне до края на стопанската 2025 г. и да се промени определението за „Активен фермер“.
  5. Незабавно трябва да се дадат писмени гаранции от страна на Правителството, че данъка върху субсидиите на земеделските производители, които са щридически лица ще бъде премахнат още за календарната 2024 г., така както това беше направено за земеделските производители физически лица.
  6. Изключително важно Министър-председателя да осигури консенсусна личност, която да подготви и да му представи промяна в Наредбите и в Стратегическия план, с оглед премахване на всички неадекватни изисквания, които затрудняват дейността на земеделските производители и за промяната на които вече девет месеца няма политическа воля.
  7. Правителството в спешен порядък трябва да изготви и представи национална позиция за промяна в Зелената сделка с оглед нормалното функциониране на селското ни стопанство.
  8. Наложително е да се създадат условия за запазването на конкурентноспособността на българското земеделие, включително чрез ограничаване на вноса на земеделска продукция от Украйна и трети страни.

 


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете