Търсене

Има проект на индикативния график за прием по мерките на ПРСР през 2020 г.

08.10.2019 г.
195
Министерството на земеделието, храните и горите обяви проект на индикативен график за прием на проекти по мерките на Програмата за развитие на селските райони през 2020 г.  Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) - януари - март 2020 г.; допустими кандидати Земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООД, отглеждащи свине, овце, кози и птици; допустими разходи - Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план; Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - март - април 2020 г. Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“, допустими кандидати от сектор Животновъдство; допустими разходи -  Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство; закупуване, включително чрез...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете