Търсене

Изтича срокът за подаване на декларации за наличното зърно през юли

03.08.2020 г.
8587
Изтича срокът за подаване на декларации за местата за съхранение и наличното количество зърно в тях за месец юли, припомнят от Областната дирекция по земеделие в Пазарджик. 

Според Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, в срок до 03 август 2020 година всички ползватели на обекти за съхранение на зърно или склад  с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, трябва да подадат в Областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта декларациите за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно).

Декларацията се подава включително и когато в обекта или склада през съответния месец не се съхранява зърно. В нулевата декларация срещу съответната зърнена култура се записва цифрата „нула“. 

Тези, които ползват обекти за съхранение на зърно и пропуснат времето за подаване, имат срок от два работни след 3-то число на месеца (т.е. до 05 август 2020 г.) да подадат декларациите по реда на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

 • съхранение на зърно
  28.01.2020 г.
  11568
  В какви срокове се подават декларациите за налично и преработено зърно?
  Собствениците или ползвателите на обекти за съхранение на зърно или складовете в тях трябва да подават декларация за местонахождението на обектите, местата за съхранение и наличното количество зърно в тях (...
  Виж повече