Меню

Износът на български храни през 2018 г. достига 4,3 млрд. лева

06.12.2019 г.
4609
Износът на български храни през 2018 г. е нараснал с 5 % и е на стойност 4,3 млрд. лв. За полугодието на 2019 г. ръстът спрямо същия период за предходната година е близо 3 %. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусия "Да! На българската храна". В хранително-вкусовата промишленост работят около 5 300 фирми и те осигуряват работа на около 75 000 души, тя заема 11 % от БВП, създаден от преработващата промишленост.

В рамките на дискусията зам.-министър Борисов очерта хоризонталните политики, които Министерството на икономиката провежда относно хранително-вкусовата промишленост и  акцентира на инвестиции, иновации, експорт и интернационализация. „За последните две години от началото на 2018 г. до момента Министерството на икономиката е сертифицирало проекти по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)  на стойност 294 млн. лв., които от своя страна осигуряват 357 нови работни места“, каза зам.-министър Борисов.

По време на форума Борисов призова компаниите да се включат по процедури от оперативната програма. „Към момента по проведените процедури от ОПИК 2014-2020 г. за иновации (в т.ч. “Разработване на продуктови и производствени иновации“, ”Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“) са подкрепени 63 предприятия от тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” на обща стойност около 17 млн. евро“, каза  той. По негови думи за внедряването на нови технологии и научни разработки изключително важно е сътрудничеството с научните среди. „В тази връзка бих искал да ви насърча да се възползвате от обявената в момента процедура по ОПИК за създаване и развитие на Регионални иновационни центрове. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115.6 млн. лв., а  срокът за кандидатстване е до 20-ти януари 2020 г.“, каза зам.-министър Борисов.

Участие в дискусията взе и заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов. Той съобщи, че за последните 10 години се наблюдава изключителен ръст на биологично производство - над 20 пъти. През 2008 г. сме имали около 300 оператори в системата за контрол, а към момента са 6600. Голям успех при износа на био продукти се наблюдава при зърнените култури, вината, лавандулата, розово масло и меда, отчете Маринов.

Според зам.-министъра, най-важното е да се гарантира качеството на храните и повишаването на тяхната безопасност. „Основен стълб в политиката на Министерството е разработването на Закон за храните, който да бъде насочен към потребителите, както и към изсветляване на сивия сектор в производството, преработката и дистрибуцията на храни“, отбеляза зам.-министърът.

Той допълни, че е разработен проект на Закон за управление на агрохранителната верига. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на всички потребители, както и прилагането на интегриран подход на контрол по цялата верига.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  България ще трябва да въведе законови промени за защита на земеделците и ХВП предприятията
  23.12.2018 г.
  679
  България ще трябва да въведе законови промени за защита на земеделците и ХВП предприятията
  Европейският парламент, Съветът на министрите и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение по нов набор от правила, които ще гарантират защита за 100 % от селскостопанските производители и...
  Виж повече