Меню

Излизат ли все повече земеделци в сивата икономика?

04.06.2019 г.
3400
Излизат ли все повече земеделци в сивата икономика? Това е съвсем логичен въпрос, породен от официалните статистически данни на МЗХГ, които показват намаляване на броя на регистрираните земеделски производители за поредна година.

От 98 303 през стопанската 2015/2016, намалението на стопаните следва устойчива тенденция, която води до намаление до 96 476 през 2016/2017 и пореден спад до 93 021 регистрирани земеделци за последния отчетен период на 2017/2018 - а година.

Намалението на броя на регистрираните земеделски производители може да е главно по 3 фактора:
 • окрупняване на стопанствата
 • фалит на фермери
 • излизане на стопани в сивата икономика

Регистрацията в регистъра по Наредба № 3/1999 г. е основно изискване за получаване на субсидии и участие в различните европейски и национални проекти и схеми на финансиране в сферата на земеделието. Това означава, че само за 4 години над 5000 земеделци излизат от списъците за регистрация или заради фалит, или заради окрупняване или заради преминаване в сивата икономика, от където общият обем на приходите надвишава субсидиите и свързаната с тях административна тежест и документация.

Към момента няма официална статистика на стопаните, които са напуснали агро сектора - за това - коя е причината довела до подобно решение.

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Аграрен доклад 2019 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  Колко е средната цена на една ферма в България?
  23.10.2020 г.
  2446
  Колко е средната цена на една ферма в България?
  В държави като Дания и Холандия приблизителната сума на стопанство е над 2.4 милиона евро , а българските и румънските фирми се котират на средна стойност от около 100 хиляди евро. Това се дължи...
  Виж повече