Меню

Извънредна помощ за земеделци и фирми в селата пуска ЕК по линия на ПРСР заради COVID 19

14.05.2020 г.
4204
Извънредна помощ за земеделски производители пуска Европейската комисия заради COVID 19. 

Еднократните плащания ще се извършват до 31 декември 2020 г. Максималният размер на помощта обаче не трябва да надвишава 5 000 EUR за земеделски стопанин и 50 000 EUR за малки и средни предприятия (МСП). Това предложение предстои да бъде прието от Съвета и Европейския парламент и разчитам на вашата подкрепа за бързо и гладко одобрение.

Новата мярка е разработена по начин, който предлага голяма свобода на гъвкавост на държавите-членки за нейното прилагане. Например:

Подкрепата може да е насочена само към определени категории бенефициенти или сектори (тези, които са особено засегнати от кризата), които да бъдат определени във всяка Програма за развитие на селските райони въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

Нивото на плащанията може да бъде диференцирано по категории бенефициенти и сектори, отново в зависимост от това колко са засегнати от кризата.

Бенефициентите, получаващи подкрепа, не би трябвало да оправдават реалното използване на средствата, тъй като еднократните плащания не се основават на фактури, които трябва да бъдат представени от получателите на помощта.

Разходите могат да бъдат допустими преди внасянето на изменението на Програмата за развитие на селските райони.
Измененията на Програмите за развитие на селските райони, въвеждащи новата мярка, ще бъдат обработвани от Комисията в най-кратки срокове.

Разходите ще бъдат допустими от момента на избухването на Covid-19.

Максималната сума, която може да бъде разпределена за тази мярка, е 1% от пакетите на всяка ПРСР.

Държавите-членки и регионите ще трябва да включат мярката в своите програми за развитие на селските райони чрез модификация и да й разпределят средства чрез трансфери от други мерки.

Освен това настоящата рамка за II стълб включва различни мерки, които биха могли да бъдат използвани за смекчаване на въздействието на кризата. Например, поддръжката е достъпна за:
  • инструменти за управление на риска за компенсиране на земеделските производители, които претърпяват производствени загуби над определен праг;
  • директна продажба на селскостопански продукти от фермери;
  • създаване и развитие на селско-туристически дейности;
  • услуги за домашна доставка на храни и основни продукти или лекарства до жители на селата;
  • медицински заведения и малка инфраструктура в селските райони.
Четете подробности в АгроКлуб - Професионалистите в агробизнеса

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете