Търсене

Ивана Мурджева: Семейните ферми се нуждаят от генерално нова политика! (ИНТЕРВЮ)

06.05.2020 г.
8814
Запазването на малките семейни ферми и преработватели изисква цялостна промяна в политиката по отношение на тях, а не частични кризисни мерки. За тези най-малки производители няма да е от полза постановлението на Кабинета, което задължава търговските вериги да предлагат повече българска продукция на местни производители. Преди да се говори за достигане до пазара на тези субекти, трябва да се създаде стабилна основа за тяхното устойчиво развитие, защото именно семейните ферми са най-уязвимите, но и най-устойчивите стопански субекти в сектор селско стопанство, а неглежирането им и проблемите са трупани с години. Така създалата се криза ги осветява в цялата им дълбочина. Темата коментира пред Село адвокат Ивана Мурджева от Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

Въпреки задължението на търговските вериги да предлагат повече българска продукция, малките ферми изглежда не могат да се възползват от него. Защо се случва това?
Още, когато постановлението за големите търговски вериги беше проект, от Сдружението заявихме, че въпреки обявената позиция на Министерство на земеделието, храните и горите, че то е в посока защита на малкия и микро бизнеса в страната, реално не може да породи никакъв ефект точно по отношение на тези субекти.
На първо място проблемът с точно този тип търговски оператори на земеделието не е възникнал в резултат на епидемията от коронавирус. Това е проблем, който се трупа през последните години. В резултат на това, малките производители губят своята конкурентоспособност и възможност за формиране на собствена маркетингова стратегия. На практика не могат да се явят като партньор на големите вериги, защото не могат да отговорят на техните базови условия за доставка - по отношение на периодичност, устойчивост на качеството, опаковка. И най-вече по отношение на представяне на конкурентна цена, възможност за участие в промоции, които така или иначе големите вериги правят.

Реално погледнато голяма част от тези малки производители са принудени като че ли да работят в сивия сектор... 
Действително трябва да признаем, че това е така, за съжаление! Но веднага трябва да отворим една скоба, за да кажем, че колкото и голям да е този процент, сред тези производители има много хора, които са имали желание да не са там, да не са “сиви” производители. 

И все пак са в него… Може ли да се мотивират, за да излязат "на светло"?
Ред обстоятелства, голяма част от които са свързани с административната тежест на обслужването, прави невъзможно тяхното излизане “на светло”.

Години наред никой от Правителството и администрацията не направи диференциран административен подход при регистрацията на тези производства и не си даде сметка, че много по-важно е секторът да се изсветли и да се даде възможност на всички да бъдат на чисто и да работят “на светло”, както и да бъдат контролирани, отколкото да се задават и  спазват свръхусловия.

Ако хората започнат да работят на светло, под указанията на администрацията как постепенно да въвеждат определени изисквания в производството си, сега щяхме да говорим за нисък % на сива икономика. Докато пред тях първоначално е поставен един непреодолим праг, много ясно е, че те нямат сили да го прескочат и ще си останат в сивия сектор. 
Аз в случая обаче съм по-склонна да оправдая производителите, защото си давам сметка, че едно икономическо натоварване от 20 000 лв. и повече е по възможностите на малцина.

Тоест кризата просто извади на показ тези трупани с годините проблеми…?
Тази ситуация освети проблемите, заедно с тяхната дълбочина и болезненост. Именно затова сега във веригите няма да влязат малките производители. Отново ще влязат тези, които ние прекрасно познаваме.

Какъв път трябва да се извърви в такъв случай по отношение на малките семейни ферми?
Трябва да се поставят нещата най-вече на една стабилна основа и няма как да се тръгне от пазара. Защото пазарът е следствие от добре развитото производство. За да има някаква промяна, трябва да има генерално обръщане на политическата линия по отношение на микро и малкия бизнес в земеделието. Трябва да се създадат предпоставки за тези хора да си задържат бизнеса, да го изсветлят и с малки стъпки да започнат да развиват своята устойчивост. Трябва да ползват данъчно и осигурително облагане, което да е по силите им - така че да няма укриване нито на едните, нито на другите задължения. Едва тогава вече ще започнем да си говорим за пазари.

Но аз съм убедена, че ако тези стопани усетят, че зад гърба им стои администрацията и им казва: “Моята цел е ти да бъдеш устойчив в близките 5 години”, тези фермери сами ще намерят начин да реализират продукцията си и то не по-малко успешно от това, което в момента правителството се опитва да измисли за тях. Казвам това най-отговорно!

Варианти има много! Дисбалансът в регионалното развитие също трябва да бъде отчетен. Защото, ако в големите регионални центрове, големите търговски вериги имат голямо значение, то има много центрове, които са по-близо до малките производители - там веригите не са основни играчи на пазара.

Може ли създалата се ситуация с епидемията да бъде повратен момент, в който да се обърне внимание наистина на микро и малките производители и преработватели?
Освен да кажа, че се надявам - най-малкото защото в следващия период, когато отново сме в критично положение, ще имаме още по-малко оправдания защо е така. В момента тази криза ни показва наистина ясно къде са пробойните в обществената организация. И ако в момента тези, които могат да вземат решения, не ги видят или ги пренебрегнат, тогава наистина с чисто сърце можем да кажем, че това е целенасочено провеждана политика за заличаване на определени субекти. В момента се виждат тези пробойни и анализите показват кой ще пострада най-много - а именно микро и малките предприятия в производството, преработката и услугите; самонаетите и самоосигуряващите се. Това са търговските агенти, които ще пострадат най-много. И ако в момента по отношение на тях не се предприеме нищо, то означава, че политическото ръководство казва: “Аз нямам нужда от тези хора!”
Ако трябва да гледаме на лошото с хубаво, тази криза беше необходимият прожектор, който ни показа къде са слабостите ни.

***

От Национално сдружение на малките семейни ферми и преработвател, което е приело като своя основна цел защитата на интереса и правата на повече от 150 000 хиляди малки семейни ферми и стопанства в България, настояват да се приеме цялостен пакет от мерки в подкрепа на малките стопанства: 
 
 • Необходимо е да се предприемат спешни мерки по дефинирането на понятието семейно стопанство, ферма по отрасли и подотрасли.
   
 • Необходима е цялостна ревизия на данъчно и осигурителното законодателство и освобождаването на тези структури от корпоративен данък и преминаване към опростен модел на облагане чрез патентен данък. Това ще осигури свежи постъпления в държавния бюджет и ще изкара на светло и най-сенчестите субекти в сектора. Така ще бъдат създадени механизми за намаляване на сивия сектор и стимулиране на малките фермери към обявяване на производствата и извършване на производство и преработка при спазване на общи и достъпни правила. Само и единствено земеделски производители платили патентния си данък (след 2020) година би трябвало да  имат достъп до търговската мрежа и до директни продажби и канали за доставка.
   
 • Необходимо е насърчаване на сдружаването на производителите на регионален принцип и допускането до пазара на регионални производители.
   
 • Необходимо е да се доразвие определението за малко стопанство до 7 999 СПО и да се даде възможност на всички фермери попадащи в категорията малко стопанство да получават европейски и национални субсидии и подкрепа само и единствено ако членуват в браншова или друга структура представляваща интересите им. С цел насърчаване на сдружаването  да се допускат до организирани и подкрепяни от държавата или местна власт различни събития промотиращи, предлагащи земеделска или преработена продукция единствено членуващите в браншова организация фермери, както и осигуряването на различни форми на финансиране и подпомагане да става само и единствено за членуващи фермери.
 
© 2020 Село - Selo.BG

 

 • пипер
  28.04.2020 г.
  9330
  Търговските вериги - шанс за фермерите, но не и за най-малките! (РЕПОРТАЖ)
  Седмица след обнародване на постановлението, което задължава големите търговски вериги да предлагат български храни в обектите си, вече има реален контакт между търговските компании и земеделските...
  Виж повече