Търсене

Земеделците трябва да уведомят ДФЗ-РА за опожарени площи, за да не губят субсидии

13.08.2020 г.
8602
Земеделски стопани, които са кандидати по схемите и мерките за директни плащания и чието стопанство е засегнато от пожари, трябва да уведомят Разплащателна агенция за наличие на форсмажор, във връзка с възникналите пожари на територията на България и обявеното бедствено положение в някои общини, съобщават от Държавен фонд Земеделие. 

Уведомяването се прави в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в срок от 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие чрез попълване на формуляр по образец по реда на чл. 13, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Със самата заповед за обявеното бедствено положение ДФЗ разполага по служебен път.

В случай че стопаните с опожарени площи не подадат уведомление до Разплащателната агенция за възникнал форсмажор, площите им ще се считат за недопустими за подпомагане. 


© 2020 Село - Selo.bg