Меню

Земеделците са все по-близо до отпадане от Закона за горивата

09.10.2019 г.
94901
Народното събрание гласува на второ четене удължаване в срока на наредбата по Закона за горивата, като удължиха срока за регистрация на търговците от три на шест месеца. Наредбата трябваше да влезе в сила от 27 октомври, а с новите изменения срокът се удължава до 26 януари 2020 г. Промените се отнасят за Наредбата за регистър на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и пряко касаят земеделските производители, които имат собствени съдове за съхранение на горива. 

Текстът, касаещ срока за регистрация на така наречените малки бензиностации бе предложен между първо и второ четене от лидера на НФСБ Валери Симеонов. Между двете четения Симеонов предложи в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за тютюна промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързни с нефт и подукти от нефтен произход, за да бъде удължен от три на шест месеца срокът за регистрация на лицата, които са осъществявали икономически дейности.

Според тази Наредба земеделските производители трябваше да водят подробен регистър за всеки обект за временно съхранение и зареждане на горива. В последствие, с предложени от Министерство на икономиката промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, земеделските производители отпадат от обхвата му и няма да водят регистри за зарежданията с гориво и да изпращат данни за националния регистър, който ще се администрира от Министерството на икономиката. Общественото обсъждане на Закона приключи на 26 септември. Очакванията на земеделските производители са за приемане на Закона за горивата от Народното събрание в най-кратки срокове.

Законът за регулирането на административните дейности и търговията с нефт и нефтени продукти беше приет в началото на годината, но реално не работи заради отлагането на подзаконовите нормативни актове.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

  НАЗ-горива
  27.09.2019 г.
  55822
  НАЗ: Надяваме се в най-кратки срокове Законът за горивата да се гласува финално!
  Изтече срокът за обществено обсъждане на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С предложените от Министерство на икономиката...
  Виж повече