Търсене

Земеделски стопани повишават уменията си с безвъзмездно финансиране по ПРСР

09.01.2020 г.
657
До 16 март е отворена процедура по прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 - 2020 г.  Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания в областта на селското и горското стопанство. По процедурата могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научните институти, Държавно предприятие „Научно-производствен център“ или опитни станции, създадени съгласно Закона за Българската академия на науките. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете