Търсене

Земеделските стопани се пререгистрират до 15-ти юни

01.06.2020 г.
10259
Земеделските производители имат още две седмици за пререгистрация съгласно изискванията на Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани за стопанската 2019/2020 г.  

“Срокът за пререгистрация е нормативно обвързан с крайния срок за подаване на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, който стандартно е до 9 юни, включително. За тази година срокът е удължен и е до 15 юни 2020 г. включително, уточниха за Село от Министерството на земеделието, храните и горите.

Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно представят ежегодно, в срок от 1 октомври до 9 юни, актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация Областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин.

Когато през съответната стопанска година няма промяна в данните, регистрираният земеделски стопанин или упълномощеното от него лице, подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията.

Регистрация на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година.

Към момента за стопанската 2019/2020 регистрираните земеделци са 78 701.


© 2020 Село - Selo.BG 
 

 • пререгистрация земеделски стопани
  18.02.2020 г.
  23799
  До 9 юни 2020 г. е срокът за пререгистрация на земеделските стопани (ДОПЪЛНЕНА)
  Срокът за пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2019-2020 г. е до 9 юни 2020 г., съобщиха за Село от Министерството на земеделието, храните и горите. Регистрираните земеделски стопани...
  Виж повече