Търсене

Земеделската земя поскъпва в цялата страна през 2019 г.

22.06.2020 г.
9309
Цените на земеделската земя в България през 2019 година бележат ръст спрямо 2018 г. Това сочат данни на Националния статистически институт. През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 053 лв. за един декар, което е със 7.4% повече в сравнение с 2018 година. Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 027 лв. за декар, а на сделките между юридически лица - 1 122 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година - с 37.6%, сочи още националната статистика. 
 
 1. Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за

използване на земята през периода 2014 - 2019 година

 

 

 

 

 

 

 

Лв./дка

 

 

Категории на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

Ниви

708

761

770

870

980

1053

 

 

Овощни насаждения

440

480

534

#

#

#

 

 

Лозя

451

339

370

#

#

#

 

 

Постоянно затревени площи

246

227

271

262

218

300

 


През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1 462 лв. на декар, което е със 7.7% повече спрямо предходната година. В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1 138 лв. на декар, а в Северозападния район - 967 лв. на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3.6 и 9.4%. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година е отбелязано във всичките шест статистически района.
 
 1. Средни цени на сделките с ниви по статистически райони през

периода 2014 - 2019 година

 

 

 

 

 

 

 

Лв./дка

 

 

Статистически райони

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

Общо за страната

708

761

770

870

980

1053

 

 

Северозападен

701

718

753

920

884

967

 

 

Северен централен

822

832

908

789

1098

1138

 

 

Североизточен

971

1057

1157

1401

1357

1462

 

 

Югоизточен

501

653

721

804

809

861

 

 

Югозападен

331

357

228

303

199

818

 

 

Южен централен

477

445

426

539

681

706

 


 • земеделска земя
  10.09.2019 г.
  11872
  Стайко Стайков, БАСЗЗ: Земята ще продължи да поскъпва следващите 10 години (ИНТЕРВЮ)
  Земеделската земя ще продължи да поскъпва през следващите 10 години, като в основата на това ще бъдат подпомагането и трайното ѝ ползване, заяви в интервю за Село Стайко Стайков, председател на Българската...
  Виж повече