Търсене

Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора

20.05.2020 г.
9297
Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното разнообразие и Стратегия “От фермата до трапезата” и ще имат ключово значение в развитието на селското стопанство през следващите 10 години. 

„От фермата до трапезата“ си поставя няколко конкретни цели, които ще се постигат чрез “устойчиви практики, които ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика (ОСП), общата политика в областта на рибарството с нови потоци от финансиране и eко-схеми”. Конкретните цели на стратегията са:
 
 • намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, 
 • намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, 
 • намаляването с 50 % на продажбите на антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури,
 • заделяне на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. 
   
В съобщението на Европейската комисия се посочва, че Стратегията предлага мерки за подобряване на етикетирането, с което “да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни”.

Стратегия за биоразнообразието е под мотото “Да върнем природата в живота си”. Тя цели да се въздейства на основните фактори, които водят до намаляване на биологичното разнообразие, като  “неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатация на природните ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове”.
Конкретни цели:
 • възстановяване на увредените екосистеми и реки, 
 • подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, 
 • връщане на опрашителите в земеделските земи, 
 • намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, 
 • засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори.
   
Стратегията представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Финансирането, което ще се отпуска ежегодно за постигане на целите на стратегията, е  в размер на 20 млрд. евро от различни източници, в т.ч. фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

В съобщението си от днес, Европейската комисия обещава, че земеделските стопани, рибарите и производителите на аквакултури ще бъдат финансово подпомогнати от ОСП, за да направят прехода към новите устойчиви практики.

След като ЕК прие двете стратегии, следва тяхното обществено обсъждане и разглеждането им от Европейския парламент и Съвета на Европа. 


© 2020 Село - Selo.BG

 

 • биоземеделие
  04.02.2020 г.
  8278
  Цел на ЕК: 30% от земеделската земя да е за биопроизводство до 10 години
  30% от земеделската земя в Европейския съюз да бъде под биопроизводство до края на това десетилетие, предвижда проект на Стратегия за биоразнообразието до 2030 г.. Според планове, които все още се...
  Виж повече
 • Зелена седмица 2020
  17.01.2020 г.
  8918
  Зелената сделка, ОСП и бъдещето на фермерите - фокус на Зелената седмица в Берлин
  На официална церемония с делегати от цял свят беше дадено началото на най-голямото световно изложение за храни, земеделие и градинарство Зелена седмица 2020 в Берлин, Германия. Зелената сделка на...
  Виж повече
 • органично земеделие
  14.12.2019 г.
  25340
  Как се прави органично земеделие на 1500 метра в планината! (ИНТЕРВЮ)
  Екологичните механизми, които земеделието може да използва под формата на кредит от Природата вече са изчерпани. Нужна е осъзната промяна към производство на чиста храна и към възстановяване на вече...
  Виж повече
 • пчела
  05.12.2019 г.
  7092
  Какво убива пчелите и другите опрашители? (ИНФОГРАФИКА)
  Пчелите и други насекоми опрашват растенията и спомагат за тяхното възпроизводство. Техният брой обаче намалява. В последните години много пчелари в Европа сигнализират за намаляване на пчелните колонии....
  Виж повече
 • зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47213
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Предложението на Европейската комисия предвижда Новата зелена архитектура да включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб....
  Виж повече
 • пчели
  24.10.2019 г.
  115201
  Европарламентът иска по-строг контрол за защита на пчелите от пестициди
  Европейският парламент иска въвеждане на по-строги мерки за защита на пчелите. На заседанието се в сряда евродепутатите отхвърлиха занижените мерки от държавите членки и поискаха от Комисията да предложи...
  Виж повече
 • Напояване
  23.10.2019 г.
  116344
  Селското стопанство влиза в приетата от Министерски съвет Стратегия за климата
  Селското стопанство и горите влизат в приетата от Министерски съвет Национална стратегия за адаптация към изменението на климата (АИК) и Планът за действие към нея. Стратегията е част от рамковата...
  Виж повече