Търсене

Земеделието на Евросъюза използва 360 милиона кг пестициди всяка година

09.07.2020 г.
8492
Земеделието на Европейския съюз използва около 360 милиона килограма пестициди всяка година в периода от 2011 до 2018 г., сочат данните на Евростат за продажбите на пестициди. Тези данни се използва като показател за потреблението на пестициди в селското стопанство.  

Франция, Испания, Италия и Германия са четирите държави, които представляват над две трети от продажбите на пестициди в ЕС. Тези страни са и основните земеделски производители в Съюза, като заедно представляват 51% от общата използвана селскостопанска площ и 49% от общата обработваема земя в Евросъюза. 

Разделени по категории, продажбите на пестициди през 2018 г., се разпределят по следния начин:
 • фунгициди и бактерициди (45%) 
 • хербициди (32%) 
 • инсектициди и акарициди (11%).
Сред 14-те държави-членки, за които са налични пълни данни за всички основни групи през 2011 и 2018 г.(България не е сред тях), най-голямо увеличение на продажбите на пестициди е регистрирано в Кипър (+ 94%), следван от Австрия (+ 53%), Франция (+ 39%) и Словакия (+ 38%). В другия край на скалата с най-голям спад са регистрирани Португалия (-43%), следвана от Ирландия (-28%) и Чехия (-27%).Село припомня, че в стратегията "От фермата до трапезата", предложена за новия програмен период на общата селскостопанска политика (ОСП)А и като част от Зелената сделка на ЕС, Европейската комисия предвижда няколко конкретни цели, които ще се постигат чрез “устойчиви практики и ще бъдат подпомогнати от ОСП с нови потоци от финансиране и eко-схеми”. Една от целите на стратегията е намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях. Големите неправителствени аграрно организации на ЕС, както и голяма част от европейските министри, определят тази цел като "високо амбициозни". 

© 2020 Село - Selo.BG
 
 

 • пшеница
  16.06.2020 г.
  8603
  Агроминистрите на ЕС: Зелената сделка поставя много високи амбиции към фермерите!
  Стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието като част от Европейската зелена сделка, имат прекалено амбициозни цели. Това смятат голяма част от земеделските министри на...
  Виж повече
 • ОСП
  20.05.2020 г.
  9239
  Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора
  Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното...
  Виж повече