Меню

Тенденция: Все по-малко регистрирани земеделски стопани в България

20.12.2019 г.
7188
За четвърта поредна година намалява броят на регистрираните земеделски производители в България. Регистърът на земеделските стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. служи за набиране на информация за земеделските стопани и за дейността им, с цел подпомагане на земеделието и развитието на селските райони. 

Според данните на Аграрния доклад, регистрираните фермери през 2015/2016 са били 98 303, година по-късно - 96 476 души. През 2017/2018 стопанска година общият брой на земеделските стопани, регистрирани в регистъра по Наредба № 3/1999 г. е 93 023, а през 2018/2019 стопанска година (към м. юли 2019 г.) - 87 128.

Спад в стойността и обемите на произведената земеделска продукция отчете Националният статистически институт за 2019 г.  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. възлиза на 8 318.0 млн. лв.. Това е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година, като намалението се дължи на спад в обемите с 1.9%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 708.7 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2018 г. с 1.1%. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 0.8%, и спад в цените - с 0.3%. Продукцията, произведена от животновъдството, достига 1 917.8 млн. лв. и също отбелязва спад с 3.6% спрямо 2018 година. Намалението се дължи на спад в обемите с 5.6%.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  Селско стопанство
  19.12.2019 г.
  7335
  Селското стопанство произведе крайна продукция за 8 318 млн.лв през 2019 г.
  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени* от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. възлиза на 8 318.0 млн. лв.. Това е с 1.7% по-малко в...
  Виж повече