Търсене

Защо коластрата е най-важната храна, която телето ще получи през целия си живот?

21.02.2020 г.
8639
Коластрата е най-важната храна, която телето ще получи за целия си живот, тъй като тя съдържа жизненоважни антитела за защита на телето от инфекции, много, от които се срещат още в ранните етапи на развитие.

В проучване, при което се сравнява нивото на имуноглобулини в кръвта и процента на смъртност при телетата преди отбиване, е установено, че телетата, с по-малко от 800IgG/L в кръвта след 24-тия час имат смъртност преди отбиване от 27%. (Leonal Leal, November 19, 2019) При телетата, чието съдържание на имуноглобулин в кръвта е от порядъка на 800lgG до 1,200IgG, процента смъртност пада под 10%, в случаите, когато съдържание е над 1,200IgG, смъртността е едва 3%.

Имуноглобулините представляват антителата, които навлизат в кръвта след като телето е приело коластра.
Количеството имуноглобулин в кръвта се влияе от:
Приетото количество коластра;
Качеството на коластрата;
Колко време след раждането телето е приело коластрата.

Според данни от научни проучвания

Само 75% от телетата, хранени с 2 литра коластра, преживяват първите си две лактации срещу 87% за тези, хранени с 4 литра.
Тези, хранени с 2 литра, имат средно дневен прираст (СДП) от 0,8 кг срещу СДП от 1 кг. при тези, хранени с 4 литра.

Количеството на млякото, което се добива от лактираща крава, също се влияе от количеството приета коластра, когато е била новородено теле. Данните показват, че телета приели 4 литра коластра достигат до 10 000 кг мляко по време на втората си лактация.

В друго проучване е представено сравнение между храненето с коластра чрез сонда за хранене и храненето с бутилка, за да се види дали има разлика в нивата на имуноглобулин в кръвта. Имуноглобулините в кръвта бяха абсолютно еднакви и при двата метода на хранене.

Времето до първото захранване с коластра от раждането, е друг оценяван аспект. Оказва се, че телета, захранени до първия час след раждането имат много по-високи стойности на имуноглобулин в кръвта, спрямо тези, хранени на 6-тия или 8-мия час след раждане.

Специалистите на HL-TopMix съветват:

Поддържайте високо ниво на чистота във фермата.
Захранвайте телето в рамките на първия час след раждането или възможно най-скоро след раждането - желателно е до втория час.
Хранете с млекозаместител или цяло мляко с температура 39-40 °С
Хранете само с коластра, чиито стойности са по-големи от 22% по рефрактометъра на BRIX;
Захранвайте телето с 3-4 литра коластра в рамките на 2 час след раждане или 8,5% от теглото на новороденото теле.

Силно препоръчително е фермерите да тестват качеството на коластрата, с която захранват телетата, например чрез рефрактометър на BRIX или друг подобен уред.

© 2020 Село - Selo.BG 

 • Топмикс
  18.02.2020 г.
  9072
  Блокове за близане Crystalyx® - Каква е цялата тази суматоха?
  При наличието на толкова голямо разнообразие от минерални блокове и кофи за близане на пазара, често е трудно да решим, кой продукт ни носи най-голяма полза по отношение на цена и постигнати резултати....
  Виж повече
 • Какви са ефектите от недостиг на минерали при кравите?
  23.10.2020 г.
  3148
  Какви са ефектите от недостиг на минерали при кравите?
  Минералите в храненето на кравите са от изключително значение за производителността, плодовитостта, здравето и общото благосъстояние на животните. Те са ключов компонент на всички хранителни схеми. Проблеми...
  Виж повече