Търсене

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към птиците

10.03.2020 г.
9340
Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 10,5 млн. лв. ( 10 497 922 лв.) на 20  птицевъди  по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" за 2020 година, съобщиха от Фонда.

Максималният размер на финансовата подкрепа за настоящата година, определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лева.

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години. Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18-та до 60-та седмица); бройлери; пуйки; гъски и патици (до 12-та седмица).        

© 2020 Село - Selo.BG