Меню

Започнаха по места теренните проверки на физически блокове за кампания 2019

12.08.2019 г.
2979
Основната цел на проверката е да установи съответните площи във физическите блокове, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
 
Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове с оглед обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) както и техния начин на трайно ползване.
 
Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните, Областните дирекции (ОД) „Земеделие” трябва да информират кметовете на съответните населени места или друго длъжностно лице от местната администрация за стартиране на терените проверки и тяхната цел, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане в блокове, попадащи в графика за проверка.
 
Проверките могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.
 
Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички  общински служби по земеделие в областта.
 
В резултат на данните от извършените теренните проверки и предстоящата дешифрация на новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2019 г.
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ 2019 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА