Меню

Започва прием по помощта за намален акциз на горивата за селско стопантво

09.09.2019 г.
2651
Земеделските стопани ще получат подпомагане в размер на 84 млн. лева. по схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Приемът на документи е утвърден със заповед на земеделския министър, започва от днес - 9 септември и ще продължи до 27 септември (петък). 

Право на подпомагане по държавната помощ имат регистрирани земеделски стопани със заверена регистрационна карта за стопанските 2017/2018 г. и 2018/2019 г. Кандидатите трябва да притежават валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за 2018 г. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г. Земеделските стопани трябва да подадат заявления за държавна помощ в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво.

Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците са публикувани на интернет страницата на МЗХГ.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg