Меню

Започва прием по мярка DeMinimis за крави, биволи, овце и кози (СРОКОВЕ и СТАВКИ)

26.06.2019 г.
4062
Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ)  обяви началото на приема на документи по схемата DeMinimis в сферата на животновъдството. 

Животновъдите ще могат да кандидатстват в периода от 28 юни до 15 юли 2019 г. ще продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки, одобрена с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ от 17.06.2019 г. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица.

Общият размер на отпусната помощ е 26,3 млн. лева. От нея могат да се възползват стопани, които са подали валидно заявление за директни плащания за 2019 г. Земеделските стопани се подпомагат за допустимия брой животни за Кампания 2018 г. по схемите за директни плащания.

Фермерите трябва да имат:
       • най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.
    • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
       • минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

     Подпомагането е разпределено, както следва:
       • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
       • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
       • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;    
       • до 20 лв. за бивол от 251-то до 500-то животно;
       • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
       • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни.

Ползвателите на помощта трябва да имат и актуална регистрация като земеделски стопани, да нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“, да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност, да не са обявени в несъстоятелност или ликвидация.

мярка DeMinimis 2019
 
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три бюджетни години (2017 – 2019).

След обобщаване на приетите заявления ДФ „Земеделие“ ще определи размера на помощта за всеки бенефициент. Помощта ще бъде изплатена на стопаните до 9 август 2019 г.

© 2019 Село - Selo.bg 

  Закон за животновъдството
  02.01.2019 г.
  6859
  Кои са новите промени в Закона за животновъдството?
  Кои са основните промени в Закона за животновъдството, които бяха внесени за разглеждане в парламентарната комисия по земеделие и храни, точно преди празниците на 20-и Декември?  В Министерството на...
  Виж повече
  За какво ще използват стопаните близо 1 млрд.лв, които ДФЗ ще изплати?
  03.12.2018 г.
  8468
  За какво ще използват стопаните близо 1 млрд.лв, които ДФЗ ще изплати?
  Общо 67% от субсидиите, които получават земеделци и животновъди отиват за покривана на стари задължения, а едва около 10% са за предплащане на суровини към доставчици, показа телефонно проучване на Село...
  Виж повече