Меню

Заплатите в агросектора - от 950 до 5000 лв. за трактористи и агрономи

10.06.2019 г.
18693

Селското стопанство се оказа стабилен източник на доходи през последните 2 години. Най-стабилни са доходите и цените на работните заплати в секторите на зърнопроизводството и преработката на храни. В селата от региона на Пловдив, където действат много фирми благодарение на Икономическа зона Тракия, заетостта е изключително голяма. Към това допринасят и многобройните инвестиции в сектора на преработката на храните, а също и многото професионални фамилни стопанства в сферата на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството. Средната заплата в заводите за замразяване на храни, преработка на месни и млечни продукти е от 950 до 1270 лв.

Традиционните зърнопроизводствени региони на Добружда, както и региона на област Бургас, Стара Загора и Велико Търново са също сред челните позиции в класацията по доходност в селските региони. Най-големи заплати получават комбайнерите и трактористите в селата, където през активния летен сезон надниците скачат от 1600 до 3400 лв./месечно, като регулярната средна заплата за тракторист в сезона по прибиране на реколтата е около 2000 лв./чисто. Нормалната заплата за тракторист през годината пък е в порядъка на 1200-1800 лв./месец - чисто. Във фермите, където са нужни по-специални умения и отговорност за управление на скъпи и големи трактори, заплатата скача допълнително. Паралелно със сравнително високите заплати в агросектора, все повече фермери и инвеститори внедряват уреди и системи за контрол на горивата, семената и препаратите, тъй като от там традиционно могат да бъдат загубени големи средства от кражби. Тъй като не навсякъде има такива системи, агро мениджърите се стремят да компенсират този риск с високи заплати.

Повече пари вземат и агрономите в селата с богат опит и мебиджърски умения, като заплатата там варира в зависимост от големината на земеделските стопанства, като започва от 1500 и достига до 5000 лв. В някои от големите земделски фирми, главно в сектора на зърнопроизводството, към заплатата се добавят и екстри като летни и зимни почивки на далечни дестинации, служебни автомобили и социални пакети.

Средната заплата в село Челопеч е 2178 лева. Това показват най-новите статистически данни, които нареждат подбалканското село с най-високи доходи на глава от населението. Причината за това е големият канадски минен завод Дънди Прешъс Металс, в който работят голяма част от хората в региона. Компанията има заводи освен в Челопеч, а също в Намибия и Сърбия. Друг регионс  високи заплати за населението от селата е Община Козлодуй, която е основен работодател и за по-нискоквалифицирани дейности. Там средната заплата е близо 1900 лв./месец.