Търсене

Задължението търговските вериги да предлагат български храни вече е в сила

22.04.2020 г.
8569
Постановлението, с което търговските хранителни вериги се задължават да предлагат храни, произведени в България, вече е в сила след обнародването му в Държавен вестник. 

В търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект, задължително се обособяват места, в които се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца, отговарящи на европейските изисквания за хигиена на животинските продукти; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители, пише в постановлението. Уточнява се, че задължението е за вериги, които разполагат с обекти в повече от три административни области на територията на страната.

Не е уточнен %, който трябва да заемат местата за продажба на български стоки, а е записано, че те трябва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство.

Освен посочените продукти, в обособените места за продажба могат да се предлагат и други хранителни продукти, произведени от регионални производители. Постановлението посочва кои производители са регионални, а именно - производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея административна област. Тези стопани трябва да са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, или да притежават обект за производство, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните. За административни области София-град и София област за съседни се считат областите, граничещи със София област, както и област Пловдив.

В документа е посочено, че хранителните продукти се закупуват директно от регионалните производители, като от тях не се изискват никакви плащания във връзка с предлагането на продуктите за продажба. Заплащането на закупените хранителни продукти се извършва до 14 дни от предаването им от регионалните производители на търговеца.

Търговските обекти се задължават да предлагат мляко и млечни продукти, произведени изцяло от българско сурово мляко в предприятия от група 12, секция IX от Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на Българската агенция по безопасност на храните. Количествата от мляко и млечни продукти, произведени от регионални производители, и количествата, произведени изцяло от българско сурово мляко, които се предлагат в търговския обект, общо не могат да бъдат по-малко от 90 на сто от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в обекта.

Постановлението влиза в сила от обнародването му в Държавен вестник на 21 април 2020 г. Търговските вериги имат 14-дневен срок да приведат дейността си в съответствие с новите правила. А те ще важат до 31 декември 2020 г.

Народното събрание въведе санкции за търговските вериги при отказ да продават български храни. За нарушители се предвижда имуществена санкция в размер от 15 - 25 хиляди лева, а при повторно нарушение - от 30 до 50 хиляди лева. Глобите касаят вериги от магазини с 10 или повече обекта на територията на цялата страна.

© 2020 Село - Selo.BG

 

 • Борисов Танева
  15.04.2020 г.
  9124
  Държавата и веригите се договориха, но все още има много въпроси без отговор за фермерите
  След проведени срещи днес между министерството на земеделието, премиера Бойко Борисов и представителите на големите търговски вериги, стана ясно, че Държавата и търговските вериги са постигнали консенсусно...
  Виж повече
 • маруля
  13.04.2020 г.
  8172
  За политиката, търговските вериги, фермерите и действителността (КОМЕНТАР)
  Едноседмичната “война” за “достойно” място на българските агро стоки в търговските хранителни вериги, която се проведе между министъра на земеделието Десислава Танева и големите търговски вериги, е на път да...
  Виж повече
 • supermarket
  07.04.2020 г.
  10476
  Очаквано: Веригите с остра реакция срещу задължението да предлагат повече български продукти
  Само няколко часа след като Министерството на земеделието, храните и горите е представило пред търговските вериги проект на постановление на Министерски съвет, с което ги задължава да се обособят места...
  Виж повече
 • Десислава Танева
  07.04.2020 г.
  44439
  Десислава Танева: Задължаваме веригите да предлагат български плод, зеленчук и месо! (ИНТЕРВЮ)
  В условията на извънредното положение заради епидемията от коронавирус, българското Министерство на земеделието обяви, че настоява за държавна помощ COVID 19, която включва компенсаторни мерки, както и...
  Виж повече