Меню

Животновъди от АРМПГБ се обединяват в нова фирма за износ на месо

05.09.2019 г.
2838
Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) създава своя търговска фирма с цел по-добра пазарна реализация на животни и продукти от животински произход. Целта на новата фирма ще бъде предимно износът на качествена българска продукция от животновъдите, но също така и задоволяване на търсенето на вътрешния пазар у нас. Това решение бе взето днес на Общо събрание на Асоциацията, което се проведе в Сливен по време на извънредно общо събрание с членове.

Все още не е ясно дали новата фирма ще работи по създаването, патентоването и популяризирането на свой собствен търговски бранд, каквато е практиката на запад.

Създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност по Търговския закон, с учредител Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България, е заради търсената от всички по-добра реализация на продукцията и в отговор на засиленото търсене от чужди търговци. Решението беше взето с почти пълно единодушие и само с четири гласа против.

Разгорещената дискусия в залата беше посветена на подготовката на вътрешни правила за фермерите, които ще предлагат свои животни, коректното подаване на информация, стандартите за качество на месото, както и на необходимостта от създаване на добре оборудвано депо за подготвените за продажба животни.

Общото събрание в Сливен взе решения за промени в устава, които ще позволят по-добра гъвкавост и оперативност. Бяха приети и 19 нови животновъди. Следващият по-важен ангажимент пред Асоциацията е подготовката на поредното животновъдно изложение за месодайно говедовъдство - СТЕКСПО 2019, което ще се проведе на 1 и 2 ноември в Пловдив.