Търсене

ЕС одобри ново мито за внос на царевица, сорго и ръж

Европейския съюз въвежда мито за  внос на царевица, сорго и ръж в размер на 5,48 евро на тон от 12 август 2020 г.

Преработената тарифа, публикувана на 12 август 2020 г. в Официален вестник на ЕС, се изчислява въз основа на разликата между европейската референтна цена и световния показател за царевицата (т.е. цената на CIF в САЩ - включени разходи, застраховки и товари - на пристанището на Ротердам), в съответствие с правилото, заложено в Регламент 642/2010 на ЕС.

Тарифата за царевица, сорго и ръж е актуализирана четири пъти през последните четири месеца. Отначало, поради значителен спад на цената на царевицата за царевица в САЩ, главно в резултат на срива на търсенето на биоетанол в САЩ, вносното мито се увеличи от 0 евро на 5,27 евро на тон в края на април. Той бе допълнително актуализиран скоро след това, като го определи на 10,40 евро.

По-късно цената на царевицата в САЩ отново се увеличи. Успоредно с това прогнозата за по-ниска реколта от царевица в САЩ през 2020/21 г. тласна цените на царевицата още повече. Това доведе до значително повишаване на цените на царевицата на световния пазар и тарифите за внос в ЕС се върнаха до 0 евро на тон в началото на юли.

Съвсем наскоро цената на царевицата  в пристанище Ротердам започна да намалява отново поради цената на царевицата в САЩ и щатския долар спрямо падащото евро, задействайки механизма за автоматично изчисляване за определяне на вносни мита за царевица, сорго и ръж в Европейски съюз.