Търсене

ЕС и Китай подписват историческа спогодба за закрила на европейски географски означения

14.09.2020 г.
8218
Днес ЕС и Китай подписаха двустранно споразумение за закрила срещу присвояване и имитация на 100 европейски географски означения (ГО) в Китай и 100 китайски ГО в Европейския съюз. Това споразумение, първо сключено през ноември 2019 г., следва да донесе взаимни ползи в областта на търговията и да осигури гарантирани качествени продукти за потребителите от двете страни по споразумението. С него се изпълнява ангажиментът, поет на предишни срещи на върха между ЕС и Китай да приемат международните правила като основа за търговските отношения.

Комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: Гордея се, че се приближаваме до влизането в сила на това споразумение, което отразява нашия ангажимент да работим в тясно сътрудничество с глобалните ни търговски партньори, като Китай. Европейските продукти, защитени като географски означения, са известни със своето качество и разнообразие и е важно те да са защитени на равнището на ЕС и в световен план, за да се гарантира тяхната автентичност и за да се запази репутацията им. Това споразумение ще допринесе за тези цели, като същевременно укрепва нашите търговски отношения, което е от полза за хранително-вкусовата ни промишленост и за потребителите от двете страни.

Европейските храни и напитки имат голям потенциал за реализация на пазара в Китай. През 2019 г. Китай заемаше трето място като местоназначение за продуктите на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, като стойността им достигна 14,5 милиарда евро. Китай е също така вторият по големина партньор в износа на продукти на ЕС, защитени като географски означения (9 % от стойността им), включително вина, изделия на хранително-вкусовата промишленост и спиртни напитки. Освен това, благодарение на това споразумение европейските потребители ще могат да откриват автентични китайски специалитети.

Списъкът на географски означения на ЕС, които ще се ползват със закрила в Китай, включва знакови продукти като Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma и Queso Manchego. Сред китайските продукти в списъка са пюрето от бакла Pixian Dou Ban, белият чай Anji Bai Cha, оризът Panjin Da Mi и сортът джинджифил Anqiu Da Jiang.

След подписване на споразумението и одобрението на Европейския парламент то ще бъде официално прието от Съвета. Очаква се споразумението да влезе в сила в началото на 2021 г.

Четири години след влизането му в сила неговият обхват ще бъде разширен, за да обхване още 175 наименования с географски означения от двете страни по споразумението. По отношение на тези наименования ще трябва да се прилага същата процедура за одобряване, която е в сила и за 100-те наименования, обхванати до момента от споразумението (т.е. оценка и публикуване с оглед получаване на коментари).

Контекст

Разполагайки с повече от 3 300 наименования, регистрирани като географско означение, целта на политиката на ЕС по отношение на качеството е защита на наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения за тяхното производство. 
В парично отношение стойността на ГО на ЕС възлиза приблизително на 74,8 млрд. евро (като това представлява 6,8 % от храните и напитките на ЕС), а износът е в размер на 16,9 млрд. евро, което съставлява 15,4 % от общия износ на храни и напитки на ЕС.

Сътрудничеството между ЕС и Китай в тази сфера започна през 2006 г. и доведе до закрилата на 10 наименования с ГО от двете страни през 2012 г. Това първоначално споразумение беше основата за днешното сътрудничество.

източник: Европейска комисия
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Списък на защитените европейски географски означения 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • сирене
  21.04.2020 г.
  8407
  Храните и напитките с географски означения на ЕС, са на стойност 75 млрд. евро
  Tърговската стойност на селскостопанските храни и напитките, чиито наименования се ползват със закрила като географски означения на ЕС, е 74,76 млрд. евро. Над една пета от тази сума се пада на износа към...
  Виж повече