Меню

ЕС започва внос на 35 000 тона говеждо месо от САЩ

16.07.2019 г.
1440
Европейският съюз и Съединените американски щати скоро ще подпишат споразумение за преразглеждане на функционирането на съществуващото търговско споразумение, гарантиращо автономна тарифна квота (TRQ) за вноса на висококачествено говеждо месо в ЕС. Това ще осигури решение на дългогодишен спор в Световната търговска организация (СТО) по въпроса.

Съветът на ЕС прие решение за подписване на споразумение между ЕС и Съединените щати относно разпределянето в САЩ на дял в ТК за висококачествено говеждо месо, посочено в така наречения Меморандум за разбирателство (MoU) относно внос на говеждо месо от животни, които не са третирани с определени хормони, стимулиращи растежа, и увеличени мита, прилагани от САЩ към някои продукти от ЕС, сключени през 2009 г. и преразгледани през 2014 г.

Споразумението ще бъде подписано в Брюксел възможно най-скоро. Съгласно споразумението, квотата от 45 000 тона говеждо без хормони, беше отворена от ЕС за квалифицирани доставчици. Съгласно правилата на СТО квотата също трябва да бъде предоставена и на доставчици извън САЩ.

Благодарение на новото споразумение, съществуващата квота ще остане непроменена, но 35 000 от общо 45 000 тона ТК ще бъдат гарантирани за Съединените щати и поетапно ще се прилагат за период от 7 години. ТК ще продължи да покрива само продукти, които отговарят на високите стандарти на ЕС за безопасност на храните и здравето. Тази стъпка е от ключово значение за разрешаването на дългогодишния спор между ЕС и Съединените щати относно мерките, наложени от ЕС през 1989 г. върху износа на месо от САЩ, съдържащо хормони за растеж в говеждото месо. Той също така подчертава ангажимента на ЕС за положителна трансатлантическа търговска програма, отбелязват от Европейската комисия.

На 19 октомври 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори между ЕС и САЩ относно функционирането на търговските квоти, включително относно разпределението на квотата по държави.

Преговорите със САЩ бяха приключени на 27 февруари 2019 г. и в светлината на това споразумение Европейската комисия поиска и получи съгласието на другите основни държави доставчици на говеждо месо в съответствие с приложимите правила на СТО.