Меню

ЕП иска пълна забрана за неоникотиноидните пестициди в защита на пчелите

Европейският парламент ще гласува днес резолюция за допълнителни мерки в защита на пчелите. Предвиждат се мерки в две направления - за ограничаване на пестицидите в земеделското производство и за изследвания и наблюдение на видовете опрашители. 

Ефектът от пестицидите

Пестицидите съдържат активни съставки, които са насочени срещу вредителите по растенията. Тези съставки обаче оказват отрицателно въздействие и върху други насекоми. Затова депутатите смятат, че новата селскостопанска политика на ЕС трябва да включва като цел намаляване на употребата на пестицидите.

През април 2018 г. ЕС реши да ограничи използването на открити площи на три вида неоникотиноидни пестициди, след като бе доказано, че те причиняват сериозни рискове за пчелите. Някои страни обаче решиха да не прилагат ограниченията.

Депутатите сега настояват за допълнителни ограничения за използването на пестициди и за забрана за производството, продажбата и използването на всички пестициди, основани на неоникотиноиди.


„Трябва да обсъдим особено процедурата за одобряване на пестициди... Съществуват големи недостатъци в нея. Сега е моментът Комисията да предложи мерки“, заявява Мартин Хойзлинг (Зелени/ЕСА, Германия), един от авторите на текста на резолюцията.

Повече изследвания на опрашителите

Въпреки че съществуват достатъчно доказателства за проблемите, с които се сблъскват пчелите и другите насекоми, все още има много неясноти и мащабът на проблема е неизвестен.

За да бъдат събрани повече данни, депутатите настояват за повече средства за изследвания и наблюдение на видовете опрашители в ЕС. Те също така призовават за разработване на нови видове пестициди, които са безвредни за пчелите и другите полезни насекоми.

Предистория

През юни 2018 г. Европейската комисия представи Инициатива на ЕС за защита на опрашителите. Стратегията посочва биоразнообразието, изследванията и повишаването на информираността като основни области за предприемане на действия.
 
Резолюция, подготвена от комисията по околна среда на ЕП на 3 декември, обаче определя предлаганите мерки като недостатъчни за справяне с причините за проблема, които са свързани с измененията в климата, интензивното земеделие и загубата на естествени местообитания.

Инициативата на ЕС за защита на опрашителите е тема на пленарен дебат в Парламента на 17 декември. На следващия ден депутатите ще се произнесат по окончателния текст на резолюцията.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 
 

  пчела
  05.12.2019 г.
  7378
  Какво убива пчелите и другите опрашители? (ИНФОГРАФИКА)
  Пчелите и други насекоми опрашват растенията и спомагат за тяхното възпроизводство. Техният брой обаче намалява. В последните години много пчелари в Европа сигнализират за намаляване на пчелните колонии....
  Виж повече
  пчели
  24.10.2019 г.
  115410
  Европарламентът иска по-строг контрол за защита на пчелите от пестициди
  Европейският парламент иска въвеждане на по-строги мерки за защита на пчелите. На заседанието се в сряда евродепутатите отхвърлиха занижените мерки от държавите членки и поискаха от Комисията да предложи...
  Виж повече
  ЕК
  17.05.2019 г.
  3296
  Европейската комисия стартира инициатива под надслов „Да спасим пчелите!“
  Европейската комисия взе днес решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в...
  Виж повече