Търсене

Елана Агрокредит обяви извънредно Общо събрание за обратно изкупуване на свои акции

Елана Агрокредит АД обяви свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. Целта е обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството.

Максималният брой акции за обратно изкупуване е до 10% от общия брой акции, при минимална цена между 0,9 и 1,1 лв.

Елана Агрокредит АД отчете 7% ръст на печалбата за първото полугодие на 2020 г. до 1,69 млн. лв. Това е знак за формиране на дивидент от над 7 ст. на акция за 2020 г. Освен това през юли 2020 г. Елана Агрокредит АД отчете 66% спад на финансираните сделки по покупка на земеделска земя и отчете резултат от началото на годината в размер на минус 21% спрямо същия период на 2019 г., на фона на 21% ръст за полугодието.

Тези данни посочват логиката за обратното изкупуване. Ако първата е знак за плавен ръст на дивидента, втората показва, че Елана Агрокредит се затруднява да намери фермери за финансиране и ще има свободни средства за изкупуване на собствени акции.

Когато компанията изкупи собствени акции, печели повече, отколкото ако погаси облигации, по които плаща 3,2% или дълг, по който плаща 2,75%. По собствените акции не се плаща дивидент, но сумата за дивидент се разпределя сред по-малко акции.