Меню

ЕК прие важни промени за агро сектора: 50% по-малко пестициди, 20% по-малко торове

20.05.2020 г.
2437
Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия, съобщава АгроКлуб. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното разнообразие и Стратегия “От фермата до трапезата” и ще имат ключово значение в развитието на селското стопанство през следващите 10 години. 

„От фермата до трапезата“ си поставя няколко конкретни цели, които ще се постигат чрез “устойчиви практики, които ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика (ОСП), общата политика в областта на рибарството с нови потоци от финансиране и ско-схеми”. Конкретните цели на стратегията са:
 
  • намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, 
  • намаляване с най-малко 20 % на използването на торове
  • намаляването с 50 % на продажбите на антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури,
  • заделяне на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие
 
В съобщението на Европейската комисия се посочва, че Стратегията предлага мерки за подобряване на етикетирането, с което “да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни”.

Стратегия за биоразнообразието е под мотото “Да върнем природата в живота си”. Тя цели да се въздейства на основните фактори, които водят до намаляване на биологичното разнообразие, като  “неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатация на природните ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове”.
Конкретни цели:
възстановяване на увредените екосистеми и реки, 
подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, 
връщане на опрашителите в земеделските земи, 
намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, 
засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори.
 
Стратегията представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Финансирането, което ще се отпуска ежегодно за постигане на целите на стратегията, е  в размер на 20 млрд. евро от различни източници, в т.ч. фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

В съобщението си от днес, Европейската комисия обещава, че земеделските стопани, рибарите и производителите на аквакултури ще бъдат финансово подпомогнати от ОСП, за да направят прехода към новите устойчиви практики.

След като ЕК прие двете стратегии, следва тяхното обществено обсъждане и разглеждането им от Европейския парламент и Съвета на Европа. 


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете