Търсене

ЕК очаква голяма промяна в потреблението на агро стоки, заради пандемията от COVID 19

21.04.2020 г.
8921
Пандемията от коронавирус предизвика безпрецедентни предизвикателства за агро-хранителния сектор на ЕС. Секторът вече започна да реагира и да се приспособява към новите обстоятелства, включително логистичните смущения и бързо развиващо се търсене, подкрепен от мерки, предприети от Европейската комисия.

Търсенето на храни бързо се промени от началото на кризата. Поведението за складиране, както и затварянето на ресторанти, барове и хотели оказва пряко влияние върху производителите на хранителни продукти. От една страна, основни храни като тестени изделия, ориз, брашно, консервирани плодове и зеленчуци отчитат по-голямо търсене, заради повишената домашна консумация. От друга страна месни разфасовки, вино и специализирани сирена, значително консумирани по ресторанти, забелязват значително намаляване на потреблението.

Последният краткосрочен прогнозен доклад за селскостопанските пазари в ЕС, публикуван вчера от Европейската комисия, представя по-подробен преглед на най-новите тенденции и допълнителни перспективи за всеки селскостопански и хранително-вкусов сектор, показва справка на Село.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
Очаква се производството на зърнени култури в ЕС през настоящия период (2019/2020 г.) да достигне 294 милиона тона, с 4,5% повече от средногодишното ниво и след това се очаква леко да намалее, като се очаква 287,8 милиона тона да бъдат произведени през 2020 г. / 2021 г.

Що се отнася до сектора на маслодайните култури в ЕС, производството на рапица за 2019/2020 г. се очаква да достигне 12-годишно дъно при 14,9 милиона тона. Това се дължи на намаляване на производствената площ. След това се очаква насажденията с маслодайни култури да се възстановят и да достигнат 10,5 милиона хектара през 2020/2021 г. Производството на протеинови култури трябва да нарасне до 4,5 милиона тона, което е с 4% повече в сравнение с миналата година, водено от добрите пазарни перспективи за хранителни и фуражни цели.

Очаква се производството на захар в ЕС 2019/2020 г. да намалее леко до 17,4 милиона тона поради намаляване на площта. Очаква се потреблението леко да намалее поради блокирането на стокооборота и границите в целия ЕС и закриването на заведенията, въпреки известно увеличение на потреблението в домашни условия. Следващата година се очаква кризата с COVID 19 да доведе до още 3% намаление на площта от захарно цвекло, свързана с трудни пазарни условия през последните две години.

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
През 2019 г. събирането на мляко в ЕС нарасна с 0,4%, най-ниският ръст от 2012 г. Очаква се ръстът на производството през 2020 г. да бъде подобен. Годишният пролетен пик за събиране на мляко съвпада с настоящата пандемия.

Ограничителните мерки биха могли да поставят под въпрос логистиката за събиране, както и доставките на фуражи. Освен това съображенията за наличие на работна сила могат да доведат до предпочитане на по-малко трудоемките млечни продукти.

Потреблението на сирене в ЕС през 2020 г. може леко да нарасне (0,3%) и износът може да продължи да се увеличава благодарение на търсенето на азиатските пазари, което ще доведе до цялостно увеличение на производството на сирене. Затварянето на ресторантите обаче ще се отрази силно негативно на висококачествени сирена, консумирани предимно извън дома.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУЛТУРИ
Производството на зехтин от 2019/2020 г. в ЕС достигна близо 2 милиона тона, регистрирайки 15% намаление в сравнение с миналата година. Поради значителните запаси, общата наличност остава все още висока. След прилагането на мерките за задържане, продажбите на дребно със зехтин се увеличиха, особено в страните от ЕС. Това, заедно с ниските цени, би трябвало да доведе до възстановяване на потреблението в тези страни (с 13% увеличение на потреблението).

Общото потребление на вино в ЕС е силно повлияно от мерките, предприети за борба с пандемията. Въпреки че продажбите на дребно се увеличават, потреблението в ресторанти и барове спря. Тази промяна в потреблението се отразява негативно на най-вече пенливите и високо стойностни вина. Очаква се консумацията на вино в ЕС да падне до 108 милиона хектолитра, 8% под средната стойност за последните 5 години. Износът на вино от ЕС също е засегнат, като се очаква да спадне с 14% през 2019/2020 г.

Що се отнася до сектора на плодовете и зеленчуците, търсенето на пресни ябълки в ЕС се очаква да бъде над средното, благодарение на увеличеното вътрешно потребление. Очаква се обаче производството на ябълки в ЕС през 2019/2020 г. да спадне до 10,8 милиона тона. Въздействието на кризата върху портокалите ще бъде ограничено, тъй като сезонът на прибиране на реколтата приключва, като производството на 6,2 милиона тона за 2019/2020 г. Търсенето на пресни портокали и портокалов сок напоследък се увеличава.

МЕСО
Производството на говеждо месо в ЕС намаля през 2019 г. поради по-ниските цени и намаленията на стадата. Той трябва да намалее още през 2020 г. поради подобни фактори. Коронавирусната епидемия засяга сектора главно поради това, че продуктите с висока стойност не се продават на ресторанти или в месарски отдели в супермаркетите. По-ниското търсене и по-ниската наличност на месо ще доведат до допълнително намаляване на очевидното потребление в ЕС.

Производството на птици продължава да расте през 2019 г. заради нарастващото търсене. Очаква се увеличение на производството да продължи през 2020 г. поради това, че потребителите заместват скъпите меса с домашни птици. Все пак секторът ще бъде повлиян от затварянето на ресторантите за някои сортове като патици.

Производството на свинско месо трябва да нарасне леко тази година при трайно търсене от Азия (поради въздействието на африканската чума по свинете, особено в Китай). Очаква се износът от ЕС да нарасне с 12%, след увеличение от 17% през 2019 г. Секторът не трябва да бъде повлиян значително от продължаващата пандемия. Очаква се обаче потреблението в ЕС да спадне поради високите цени, което води до предпочитане на други меса.

Секторът на овче и козе месо в ЕС беше засегнат от коронавирусната криза, като сезонното търсене на Великден и Рамадан не се осъществи. Производството в ЕС обаче трябва да остане стабилно през 2020 г.

текст: Борислав Борисов
© 2020 Село