Търсене

ЕК одобри 40 млн. евро държавна помощ в агросектора на Финландия и 10 млн. за Гърция

08.05.2020 г.
8238
Европейската комисия одобри две финландски схеми с общ бюджет от 40 милиона евро за подпомагане на селскостопанския и риболовния сектор в контекста на епидемията от коронавирус.

„Схемите за директни безвъзмездни средства в размер на 40 милиона евро ще подкрепят финландските компании, работещи в първичното селско стопанство и риболовния сектор, и ще им помогнат да продължат своята дейност в тези трудни времена, като покриват част от оперативните разходи като заплати и наем. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите-членки за намиране на приложими решения за смекчаване на икономическото въздействие от коронавирусната епидемия в съответствие с правилата на ЕС”, заяви изпълнителният вицепрезидент Маргрет Вестагер, отговаряща за политиката в областта на конкуренцията.

Финландия е уведомила Комисията по изменената временна рамка за две схеми за подпомагане на дружества, които се занимават съответно в първичното селскостопанско производство и в сектора на рибарството и аквакултурите, които са засегнати от огнището на коронавирус. Подкрепата е под формата на директни безвъзмездни средства, а схемите имат общ прогнозен бюджет от 40 милиона евро (30 милиона евро за селско стопанство и 10 милиона евро за рибарския сектор).

10 милиона евро държавна помощ за производителите на цветя в Гърция

Комисията одобри също и схема за държавна помощ в Гърция на стойност 10 милиона евро за подпомагане на сектора за първично производство в цветарството. Обществената подкрепа, която ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, има за цел да гарантира, че онези компании, които изпитват парични затруднения заради епидемията, имат достатъчна ликвидност, за да поддържат дейността си.

Според ЕК гръцката мярка е в съответствие с условията, определени във временната рамка - подкрепата няма да надвишава 100 000 евро на предприятие и ще бъде достъпна за компании от всякакъв мащаб.

30 милиона евро за безлихвени кредити в агросектора на Италия 

Както Село писа, по-рано тази седмица Европейската комисия одобри държавна помощ от 30 000 000 евро за агросектора в Италия за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в селскостопанския и риболовния сектор в контекста на епидемията от коронавирус.Мярката ще даде възможност за отпускане на безлихвени заеми до 30 000 евро на малко и средно предприятие (МСП), работещо в селскостопанския и риболовния сектор в Италия. Схемата цели да даде възможност на тези компании да получат достъп до финансовите средства, за да покрият непосредствените си нужди от оборотни средства, като по този начин им помага да продължат своята дейност.

Съгласно схемата, подкрепата ще се предоставя под формата на заеми с нулева лихва от Държавния гаранционен институт (ISMEA). Безлихвени заеми ще бъдат отпускани не по-късно от 31 декември 2020 г.


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 • Европейска комисия
  07.05.2020 г.
  8136
  Европейската комисия одобри държавна помощ от 30 000 000 евро за агросектора в Италия
  Европейската комисия одобри италианска схема на стойност 30 милиона евро за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в селскостопанския и риболовния сектор в контекста на епидемията от коронавирус....
  Виж повече