Търсене

ЕК не одобри предложената занижена ставка за полски култури по мярка Биоземеделие

26.03.2020 г.
600
Европейската Комисия е изпратила официално становище относно предложеното прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към бюджета на мярка 11 „ Биологично земеделие “, за да бъде отворен прием по мярката през 2020 г. От Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на са приели предложената от България намалена ставка за подпомагане над 50 ха на полските, ароматните и медицинските култури по мярка 11.  АгроКлуб припомня, че на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. през януари беше одобрено и диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения, като за първите 50 ха подпомагането да е в размер на 100% от размера на подпомагането за хектар, а за площите над 50 ха – 5% от подпомагането за хектар. Мотивите бяха, че по този начин...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете