Търсене

ЕК даде зелена светлина на извънредните мерки в подкрепа на рибарството и аквакултурите

23.06.2020 г.
8410
Европейската комисия е одобрила изменението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г., след като страната ни поиска включването на три извънредни мерки за подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. България е първата страна-членка на ЕС, която получи нотификация от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската Комисия (ЕК) за одобрение на изменението, съобщават от Земеделското министерство. 

Управляващият орган на Програмата стартира приемите по мерките на 3 юни 2020 г., веднага след официалното подаване на искане за изменение към ЕК. Крайният срок за подаване на проекти и по трите мерки е до 17:00 часа на 3 юли 2020 г. 

Към момента по тях са подадени общо 134 проекта на обща стойност над 5, 6 млн. лв. По подмярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ са подадени 72 проекта на стойност 2 026 251лв. По подмярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ подадените проекти са 41, а стойността им възлиза на 1 898 527 лв. По третата подмярка, 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са подадени 21 проекта в размер на 1 680 000 лв.

След откриване на приемите, Управляващият орган проведе три онлайн обучения с цел улесняване и облекчаване на потенциални бенефициенти в процеса на кандидатстване. На тези срещи, експерти от дирекция „Морско дело и рибарство“ към МЗХГ представиха мерките и дадоха разяснения относно подготовката на проектните предложения. 
Съдействие и подкрепа при изготвянето на проектите, кандидатите могат да получат и от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, както и от Местните инициативни рибарски групи и Звеното за управление на Националната Рибарска мрежа.

© 2020 Село - Selo.bg
 
 

 • миди
  04.06.2020 г.
  8427
  Бизнес операторите в сектор рибарство и аквакултури кандидатстват за 17 млн. лв. по ПМДР
  Бизнес операторите в сектора на рибарството и аквакултурите могат да кандидатстват за финансиране по три мерки на Програмата за морско дело и рибарство ( ПМДР ) 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв....
  Виж повече
 • брифинг ПМДР
  14.05.2020 г.
  8565
  Сектор Рибарство и аквакултури получава над 16 млн. лв. за покриване на загуби от COVID-19
  Секторът на рибарството и аквакултурите ще бъде подпомогнат с 16 131 000 лв. за компенсиране на загубите вследствие на епидемията от коронавирус. Това обяви министър Десислава Танева на брифинг в Министерски...
  Виж повече