Търсене

ЕК даде зелена светлина за възстановяване на субсидии по СЕПП

05.12.2021 г.
7781
Европейската комисия прие на 26 ноември 2021 г. регламент, който позволява на държавите-членки да възстановят 686 милиона евро на европейските фермери.

През бюджетната 2021 година 879,8 милиона евро бяха приспаднати от директните плащания на земеделските производители в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), за да се финансира резервът за криза в селското стопанство и да се гарантира, че общият таван на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) не е надхвърлян . Последното се дължи на факта, че трябваше да се установят тавани за директни плащания, преди да бъде сключено споразумение за бюджета на ЕС за 2021-27 г.

Кризисният резерв от 487,6 милиона евро не беше използван през 2021 г. и заедно с някои допълнителни бюджетни кредити, налични за възстановяване, следователно голяма част от сумите, приспаднати от директните плащания тази година, ще бъдат възстановени на земеделските производители от държавите-членки от 1 декември 2021 г.

Концепцията за селскостопанския кризисен резерв и неговия механизъм за възстановяване бяха договорени в реформата на ОСП от 2013 г. Той беше приложен за първи път през бюджетната 2014 година. Приспадането се прилага само за подпомагане на доходи над 2000 евро и все още не се прилага за Хърватия за бюджетната 2021 година. Това се дължи на процеса на постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след присъединяването към ЕС. За Хърватия, след като се присъедини към съюза през 2013 г., подпомагането на доходите по ОСП все още не е напълно въведено.