Меню

Едва 2.3% от българското земеделие е био

21.07.2021 г.
1318
Едва 2.3% от българското земеделие е био, сочи справка на Selo.BG в официалните статистики на Европейската комисия. 

Освен, че България е в дъното на био-производството в Европа, то интересно е да се отбележи, че 36.4% от сертифицираните био производители не са били бенефициенти по никаква форма на субсидии по линия на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, докато общо 75 000 хектара сертифицирани био-площи са получили субсидии.

Общите площи с био производство в България са 117 779 хектара към началото на 2020г.  Общо 430 490 са бенефициентите на субсидии по линия на ОСП в България на годишна база.

Един от приоритетите на ЕК е да гарантира, че секторът на биологичното земеделие разполага с необходимите инструменти, както и с добре функционираща нормативна уредба, основана на консенсус. Това е от възлово значение за постигането на целта 25 % от земеделската земя да се обработва биологично. Новата законова уредба за биологичното производство представлява една солидна основа, но вторичното законодателство, което предстои да бъде прието, трябва да бъде също толкова устойчиво. По искане на държавите членки, Европейския парламент, трети държави, както и на други заинтересовани страни Комисията също така предложи новото законодателство в областта на биологичното производство да влезе в сила една година по-късно, т.е на 1 януари 2022 г. вместо на 1 януари 2021 г.

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: "Двете стратегии — за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“ — поставят амбициозни цели пред сектора на селското стопанство, за да осигурят неговия принос към Зеления пакт. Биологичното земеделие ще бъде възлов елемент от прехода, чрез който се стремим да постигнем по-устойчива продоволствена система и по-добра защита на нашето биологично разнообразие. За да се осъществи целта до 2030 г. 25 % от земеделската земя да се обработва биологично, Комисията ще подкрепи сектора на биологичното земеделие чрез подходяща политика и нормативна уредба".