Меню

Европейският парламент обявява извънредна ситуация в областта на климата

29.11.2019 г.
12367
ЕС трябва да се ангажира с нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. на Конференцията на ООН по изменението на климата, заявява Парламентът.

Преди Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид от 2 до 13 декември, Парламентът одобри в четвъртък резолюция, която обявява извънредна ситуация в областта на климата и околната среда в Европа и в света. Те също искат Комисията да гарантира, че всякакви законодателни и бюджетни предложения напълно съответстват с целта за ограничаването на глобалното затоплянето под 1.5 °C.

В отделна резолюция, Парламентът призовава ЕС да представи своята стратегия за достигане на климатична неутралност пред Конвенцията на ООН по изменение на климата възможно най-скоро и най-късно до 2050 г. Евродепутатите призовават новия председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да включи цел от 55% за намаление на парниковите газове до 2030 г. в Европейския зелен курс.

Намаляване на емисиите в глобален мащаб за въздушния и морски транспорт

Евродепутатите заявяват, че сегашните амбиции в морския и въздушния транспорт не са достатъчни. Всички страни трябва да включат емисиите от международния морски и въздушен транспорт в своите планове за национален принос, отбелязват те, и призовават Комисията да предложени включването на морския сектор в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).

Повече финансова подкрепа за борбата с климатичните изменения

Страните на ЕС трябва поне да удвоят своя внос към Зеления фонд за климата, заявява Парламентът. Държавите членки на ЕС са най-големите доставчици на публично финансиране за климата и бюджетът на ЕС трябва да съответства напълно на международните му ангажименти. Те също отбелязват, че обещанията на развитите държави не достигат колективната цел от 100 млрд. долара годишно след 2020 г.

В заключение, те настоятелно призовават държавите членки на ЕС да спрат поетапно директните и индиректните субсидии за изкопаеми горива до 2020 г.

“Европейският парламент току що прие амбициозна позиция в навечерието на предстоящата Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид. Взимайки предвид извънредната ситуация в областта на климата и околната среда, важно е да намалим парниковите газове с 55% до 2030 г. Това е ясно и навременно послание към Комисията няколко седмици преди публикуването на комуникацията относно Зеления курс”, заяви Паскал Канфен (Renew, Франция), председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, по време на дебата в понеделник.

Бързи факти

Резолюцията за обявяване на извънредна ситуация в областта на климата и околната среда беше приета с 429 гласа „за“, срещу 225 гласа „против“ и 19 гласа „въздържал се“. Европейският парламент прие резолюцията относно COP25 с 430 гласа „за“, срещу 190 гласа „против“ и 34 гласа „въздържал се“.

Редица страни, местни власти и научни изследователи обявиха, че нашата планета е изправена пред извънредна ситуация в областта на климата.

Европейската комисия вече предложи цел от нулеви нетни емисии до 2050 г., но Европейският съвет още не го е приел, тъй като Полша, Унгария и Чехия се противопоставят.

Парламентът на срещата COP25

Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) ще се състои в Мадрид от 2 до 13 декември 2019 г. Председателят на Парламента Давид Сасоли ще вземе участие в официалното откриване. Делегация от Европейския парламент, водена от Бас Ейкхаут (Зелените, Нидерландия), ще участва в проявата от 9 до 14 декември.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

  храни
  20.11.2019 г.
  45504
  Евродепутатите очакват ясна визия за новата стратегия за храните
  Членовете на Европейския парламент очакват амбициозно предложение на Комисията за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика на ЕС, която гарантира безопасни, качествени и достъпни храни за всички...
  Виж повече
  Farm to Fork
  02.10.2019 г.
  68332
  Малките и средните предприятия могат да диктуват новата хранителна политика на ЕС
  „От фермата до вилицата“ („Farm to Fork“) e стратегия за устойчива храна, която ще обхване всяка стъпка в хранителната верига от производството до консумацията на храна. Тази политика е описана в...
  Виж повече
  ОСП
  18.09.2019 г.
  13566
  Председателят на EK: Да се намали употребата на пестициди, изкуствени торове и химикали!
  По-екологична политика,  нова стратегия за селските райони и модерна и опростена ОСП след 2020 г. - в тази посока трябва да работи номинираният за комисар по селското стопанство Януш Войчеховски . Това...
  Виж повече