Търсене

Европейските фермери ще получат 7.5 млрд. евро по ОСП за справяне с последиците от covid 19

15.09.2020 г.
8663
Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент (COMAGRI) приветства допълнителните финансови средства за Общата селскостопанска политика (ОСП) в размер на 7.5 млрд. евро за справяне с последствията от кризата, причинена от Covid-19, които комисарят по земеделие Януш Войчеховски обеща да бъдат предоставени на фермерите възможно най-скоро. Тази седмица имаше положителен отзвук за усилията на комисаря по земеделие Януш Войчеховски заради получаването на допълнителните средства за бюджета на ОСП за възстановяване на земеделския сектор от последствията от пандемията, съобщава Земеделското министерство в седмичния си бюлетин. 

На заседанието на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент на 7 септември членовете на Европейския парламент настояха комисарят да гарантира, че средствата ще бъдат насочени към фермерите възможно най-скоро, за да се осигури бързо и навременно подпомагане на сектора във връзка със създалата се заради пандемията ситуация. В отговор той се съгласи, че средствата следва да стигнат до фермерите възможно най-бързо, тъй като това е фонд за възстановяване, а възстановяването трябва да започне сега, не след две или три години. Той също така изрази становище, че това не трябва да бъдат единствените пари, които ще бъдат насочени към фермерската общност от фондове на ЕС, според него е добре да се потърсят и други възможности, не само парите, предвидени за ОСП. Войчеховски подчерта, че фермерите имат нов имидж след кризата, хората с по-голяма сила осъзнават колко важно е земеделието. 

Що се отнася до бюджета, Войчеховски нарече заключенията от срещата на върха на 17-21 юли, с общо разпределените средства за ОСП в размер на 386,7 милиарда евро, „много добър резултат за селското стопанство като цяло и признание за стратегическата му роля в Европа“. Той обясни, че за първи стълб на ОСП са заделени 291,1 млрд. Евро, което е с 1,7% повече в сравнение с предложението на Комисията от 2018 г., от които 270 млрд. евро ще бъдат за директни плащания. Комисарят по земеделие съобщи още, че нивата на директните плащания на хектар между отделните държави-членки ще продължат да се сближават в съответствие с предложението на Комисията от 2018 г., както и че всички държави-членки ще имат средно национално плащане на хектар от поне 200 евро през 2022 г. и от поне 215 евро до 2027 г. (в текущи цени), продължи той. 

Държавите-членки също биха могли да решат да ограничат доходите на фермите до 100 000 евро. Той подчерта, че бюджетът за ОСП може да се разглежда като ясен знак за значението, доверието и подкрепата за европейските фермери и селските икономики. 

По отношение на реформата на ОСП, Войчеховски призова преговарящите да положат максимални усилия за постигане на споразумение възможно най-скоро, напомняйки на членовете на ЕП, че германското председателство цели да постигне съгласие за общ подход през октомври. Законодателите трябва да бъдат готови да започнат тристранни диалози по този въпрос есента, за да може новата ОСП да влезе в сила от 1 януари 2022 г. По отношение на преходния регламент той увери членовете на комисията, че въпреки разликата във възгледите за продължителността на преходния период, Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент ще работи конструктивно с останалите, ангажирани в законодателния процес, страни, за да намери решения, съвместими с общата цел на приемственост на подкрепата през едногодишния преходен период. 

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • бюджет ОСП
  03.06.2020 г.
  8395
  Oбща селскостопанска политика - въпроси и отговори за бюджета на ЕС
  На 27 май 2020 г. Европейската комисия представи обширен план за възстановяване на Европа, за чието изпълнение ще бъде мобилизиран пълният потенциал на бюджета на ЕС. С плана ще се подпомогне...
  Виж повече
 • ферма
  20.05.2020 г.
  8517
  Стратегическите планове за ОСП - с решаващо значение за бъдещето на агросектора
  Визията на Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) на Европа е за по-целенасочена, по-гъвкава и по-ефективна ОСП , а за да се постигнат тези цели е необхом нов начин на работа -...
  Виж повече
 • ОСП бюджет
  21.07.2020 г.
  11589
  Бюджетът за ОСП 2021-2027 - директни плащания, тавани, селски райони
  След преговори, продължили четири денонощия, европейските лидери са се споразумели за бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за следващия програмен период 2021 - 2027 г....
  Виж повече