Меню

Европарламентът и ЕК обсъждат как ще се прилага ОСП през преходната 2021 г.

05.11.2019 г.
102561
Европейската комисия ще представи предложенията си за регламенти, по които да се прилага настоящата Обща селскостопанска политика през преходния период преди прилагането на новата ОСП.

На заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП днес, Еврокомисията ще направи две предложения за регламенти.

Първото, по-кратко предложение, се отнася до специфични въпроси на финансовата дисциплина през 2021 г. и гъвкавостта между Първи и Втори стълб. Второто, по-обширно предложение, предоставя цялостна рамка, която ще позволи продължаването на ОСП през 2021 г.© 2019 Село - Selo.BG

  директни плащания
  16.10.2019 г.
  122175
  ОСП 2021-2027: Ставката по директните плащания може да се променя всяка година
  Ставката по директните плащания да се променя всяка година от  следващия програмен период на ОСП 2021-2027 г. Това предложение е направено от Финландското председателство на заседанието на работната група по...
  Виж повече
  Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  18.12.2018 г.
  3612
  Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  Франция иска да акцентира върху екологичните мерки в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), с цел да се подкрепи преходът към агроекология. Новата ОСП ще трябва да бъде разработена и приложена по...
  Виж повече