Търсене

Европарламентът: Бюджетът за фермерите в ОСП 2021-2027 трябва да се запази! (ИНФОГРАФИКА)

10.03.2020 г.
8495
Европейският парламент иска запазване на средствата за селско стопанство и подкрепа за по-слабо развитите региони в дългосрочния бюджет на Европейския съюз за период 2021-2027 г. 

Днес евродепутатите ще направят оценка на отрицателния резултат от февруарското заседание на Европейския съвет относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, по който не беше постигнато съгласие. Срещата на високо равнище на 20-21 февруари приключи без съгласие от страна на държавите членки относно общата позиция за следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027 г.). , което допълнително забавя преговорите с Европейския парламент.

Парламентът последователно защитава тезата, че за да може ЕС да отговори на очакванията на гражданите и да реализира ангажиментите и амбициите си, трябва да разполага с достатъчно средства, за да инвестира в бъдещето.
Един от ключовите въпроси е в кои области финансирането на ЕС ще бъде от най-голяма полза за европейците.

Депутатите искат да запазят финансирането за фермерите и за по-слабо развитите региони на настоящото ниво. Общата селскостопанска политика (ОСП) е финансирана изцяло от ЕС и цели да осигури безопасна и качествена храна, както и достойни доходи на земеделци и животновъди. Подкрепата за по-слабо развитите региони насърчава солидарността и гарантира, че всички печелят от единния пазар.

Но ЕС е изправен и пред други предизвикателства, някои от които се появиха неотдавна ‒ например, развитието на дигиталните технологии, миграцията и сигурността. Всички те изискват свежи инвестиции. Парламентът настоява и за по-решителни мерки в областта на климата, както и за осигуряване на подкрепа за справедлив преход към въглеродно неутрална икономика. Депутатите виждат нужда и от още средства за младите хора, наука и иновации и за насърчаване на малкия бизнес.

Ползите от ЕС далеч надхвърлят вноските в бюджета

Бюджетът на ЕС е инвестиционен инструмент, който носи добавена стойност и създава трансгранични възможности за хората и фирмите в Европа.
Единният пазар, например, премахва пречките пред търговията и прави възможно компания от една страна в ЕС да навлезе лесно в други страни членки. По оценки, цитирани от Европейската комисия, ползите от това са много по-големи от вноските, които всяка отделна страна прави към бюджета на ЕС.
 
Изследвания показват, че съществуването на единния пазар е създало 3,6 милиона работни места от 1990 г. и ако пазарът не съществуваше, брутният вътрешен продукт на ЕС щеше да бъде с 8,7% по-малък. Средностатистическият гражданин на ЕС печели 840 евро повече годишно благодарение на единния пазар.

 
Колко голям трябва да бъде бюджетът на ЕС
 
Размерът на бюджета на ЕС е малък в сравнение с разходите, които правят държавите членки на национално ниво. След анализ на ресурсите, които са нужни за постигане на целите във всяка една област, Парламентът предлага бюджет на ЕС в размер 1,3% от брутния национален доход на ЕС. Средните национални разходи на правителствата в ЕС са 47% от техния брутен национален доход.

Депутатите в Парламента многократно са настоявали, че бюджетът на ЕС не трябва да разчита основно на преки вноски от държавите членки, и са призовавали за нови източници на бюджетни средства. Такива източници могат да бъдат например данък върху пластмасовите отпадъци, приходи от схемата за търговия с емисии на ЕС или нов данък върху големите дигитални компании.

Крайното решение за дългосрочния бюджет се взема от Съвета след преговори с другите институции, но Парламентът трябва да даде съгласието си, за да може решението да влезе в сила.Парламентът заявява, че без споразумение за реформиране на системата на собствени ресурси на ЕС Парламентът няма да даде съгласието си за следващия дългосрочен бюджет.


източник: Европейски парламент

© 2020 Село - Selo.BG

 

 • неоникотиноиди
  17.12.2019 г.
  5836
  ЕП иска пълна забрана за неоникотиноидните пестициди в защита на пчелите
  Европейският парламент ще гласува днес резолюция за допълнителни мерки в защита на пчелите. Предвиждат се мерки в две направления - за ограничаване на пестицидите в земеделското производство и за изследвания...
  Виж повече
 • ЕК
  13.11.2019 г.
  73564
  Евродепутати предлагат 2-годишен преход към новата ОСП
  Предложеният от Еврокомисията регламент за преход от настоящата към новата Обща селскостопанска политика на ЕС предизвика критики от страна на членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент в...
  Виж повече