Търсене

Десислава Танева: Земеделците ще имат думата за новите еко правила в ОСП! (Видео)

Новият програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП), който в момента се договаря, има далеч по-високи зелени изисквания - да се прави земеделие с по-щадящи околната среда земеделски практики. В същото време земеделските стопани няма да получат повече. Те ще получат в най-добрия случай същото подпомагане, но срещу много повече изисквания по отношение на околна среда и климата. Повишената условност или зелени мерки, за които те получаваха компенсаторно подпомагане, че ги правят доброволно, сега ще станат задължителни, заяви в интервю за Село министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Добрата новина е , че новият програмен период ще даде още по-голяма свобода на страните-членки по отношение на Националните стратегически планове, а именно всяка страна ще е още по-гъвкава да направи Стратегическия си план изключително адаптиран към спецификата на националното си земеделие и практики.

“Бюджетът ще подкрепи практики, които са обичайните за съответната страна - познати, възможни да се прилагат и да донесат доход”, посочи министърът на земеделието. 

Десислава Танева съобщи, че за улеснение и по-добра адаптивност на всички еко практики, които ще бъдат подкрепяни в новата ОСП, чрез Националния стратегически план, в момента Министерството е в процес на събиране на всички възможни данни за зелени практики в целия ЕС, включително и в България (чрез браншовите организации). Целта е да се направи наръчник на екологичните практики.

“И когато дойде времето да работим и пишем съответните мерки за подкрепа, земеделците да решат кои са най-добрите практики за тях”, подчерта Танева.

В началото на месец декември е планирана среща между експертите, които работят в Министерството по екологизирането на ОСП, експерти от страни-членки, представители на ЕК и браншови организации, специално посветена на зелените практики в Европа. 
“Трябва да бъдем максимално креативни, защото тези зелени практики, трябва да носят и доход на земеделските стопани. Трябва да носят и да дават продукт, който гражданското общество очаква от земеделската общност - а именно екологосъобразно произведен, щадящ околната среда”, каза в заключение министър Десислава Танева. 


София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg 

 • Десислава Танева
  07.11.2019 г.
  94295
  До къде стигнахме със SWOT анализите и преговорите за ОСП 2021-2027 (ВИДЕО)
  България навакса чувствителното забавяне, което имаше в подготовката си за новата Обща селскостопанска политика и сме в график, съгласно който до края на годината трябва да бъдат представени трите SWOT...
  Виж повече
 • Радостина Димитрова НАЗ
  26.10.2019 г.
  118933
  Радостина Димитрова, НАЗ: Полезащитните пояси да влязат като еко площи в ОСП! (ИНТЕРВЮ)
  В условията на трайно засушаване през последните години и загубата на почвено плодородие, все повече земеделски производители търсят нови технологии и екологични практики, които да прилагат в стопанствата...
  Виж повече
 • ОСП реформа
  21.10.2019 г.
  117320
  Обвързано подпомагане, конвергенция, еко-схеми - Кой какво иска в новата ОСП?
  Преди дни в Люксембург се проведе заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, на което беше обсъдена реформата на Общата селскостопанска политика след 2021 г. От бюлетина на Земеделското министерство...
  Виж повече
 • no till земеделие
  21.10.2019 г.
  132148
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Тенденцията на навлизане и прилагане на нулеви почвообработки No till е факт у нас през последните години и все повече земеделци обръщат поглед към тази технология. В държави като САЩ и Украйна, където...
  Виж повече
 • НАЗ
  03.10.2019 г.
  75018
  Зърнопроизводители искат да почистват крайпътни пространства като екологично насочени площи
  Пътищата от републиканската пътна мрежа, които граничат със земеделски блокове, да се почистват от треви и храсти от земеделските производители, а те да получават субсидиране за това. Предложението е на...
  Виж повече
 • Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  18.12.2018 г.
  3477
  Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  Франция иска да акцентира върху екологичните мерки в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), с цел да се подкрепи преходът към агроекология. Новата ОСП ще трябва да бъде разработена и приложена по...
  Виж повече