Меню

Д-р Мирослав Първанов: Тонове антибиотици се използват нерегламетирано във фермите!

Наред с опазването на околната среда и климата, друго голямо предизвикателство в световен мащаб през последните години, е антимикробната резистентност. Това е невъзможността много хора да бъдат излекувани от инфекции, причинени от бактерии, защото те са резистентни на антибиотиците. Основната причина да се стигне до това е неправилната, както и прекомерната им употреба както в хуманната медицина, така и в животновъдството.

Темата коментира пред Село д-р Мирослав Първанов, председател на Българската асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни и председател на Областната колегия на БВС - Враца. Според него, както и според съсловната организация, която той представлява, в България могат да се предприемат законови промени, които да помогнат в борбата с антимикробната резистентност. 

“Антимикробната резистентност не се дължи само на неправилното изписване на антибиотици от хуманните лекари. Тя до голяма степен се дължи на това, че тонове антибиотици се прилагат в животновъдството. Справянето с тази задача е приоритет на ЕК, би трябвало да е задача номер едно и за ветеринарните власти в България”, посочи ветеринарният лекар.

По думите на д-р Първанов вратичка в Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД) позволява нерегламентирано разпространение на ветеринарно-медицински препарати. “Огромно количество ветеринарно-медицински препарати се купуват от собствениците на животни и на ферми директно от складовете на едро без знанието на ветеринарния лекар и сами си лекуват животните. Много често вината се хвърля върху ветеринарните лекари затова, че изписват антибиотици прекалено често”. 

В чл. 369 в ЗВМД е записано, че “складовете на едро могат да продават само на други складове на едро, на търговци на дребно, на ветеринарно-медицинските заведения и на трети лица, след представяне на рецепта”, обясни д-р Първанов. В момента в Законопроекта на ЗВМД, който е на обществено обсъждане, промяната, която се предлага е в същия член - а именно “трети лица, след представяне на рецепта”, да се замени с “животновъдни обекти”. 

“По който и от двата начина да се запише това в Закона, се позволява нерегламентираната търговия”, категоричен е д-р Мирослав Първанов. “Рецептата по принцип е изписан конкретен медикамент в конкретно количество за конкретен пациент… Така че каква търговия на едро представлява закупуването на 1 кашон антибиотик с рецепта?

Докато това се позволява в законодателството, каквито и обвинения и отговорности да се прехвърлят, този процес на разпространение на ветеринарно-медицински лекарства в България ще си тече”, категоричен е лекарят.

От Българския ветеринарен съюз, в настоящото обществено обсъждане изразяват становище, че в чл. 369 в ЗВМД трябва да бъде записано, че “складовете на едро могат да продават само на други складове на едро, на търговци на дребно и на ветеринарно-медицинските заведения”.

Очаквайте цялото интервю с д-р Мирослав Първанов по-късно в Село. 


София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg 

  ветеринарен лекар
  07.11.2019 г.
  95329
  Десислава Танева: Не трябва да остане нито едно стопанство без ветеринарен надзор! (ВИДЕО)
  Нито едно стопанство в страната, независимо дали е лично или индустриално, не трябва да остане без ветеринарен надзор. Това заяви в интервю за Село министърът на земеделието, храните и горите Десислава...
  Виж повече
  Десислава Танева
  06.11.2019 г.
  98483
  Десислава Танева: Ще укрепим капацитета на ветеринарната служба в БАБХ! (ВИДЕО)
  Предвиждат се структурни промени в Българската агенция по безопасност на храните в посока увеличаване на капацитета на ветеринарната служба, а в Бюджет 2020 е предвидено 10% увеличение на заплатите на всички...
  Виж повече